Santeon ziekenhuizen verbeteren zorg rondom heupartrose

Het afgelopen anderhalf jaar hebben de Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose.

“Ik vind deze resultaten over de heupartrosezorg een uitstekend voorbeeld van hoe registratiegegevens kunnen werken voor de praktijk van de zorg. Ik feliciteer de aangesloten ziekenhuizen met dit resultaat”, drs C.R. van der Togt, directeur Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

>>>Bekijk de resultaten: Beter zorg voor heupartrose patiënten door samenwerking

Patiënt krijgt inzicht in wat we hebben verbeterd en waarom

De professionals van de zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 samen gestart met het actief verbeteren van de heupartrosezorg. Dat doen ze aan de hand van verbetercycli. Iedere cyclus duurt een halfjaar. In dat halfjaar vergelijken ze de uitkomsten van behandelingen en de werkwijze van artsen. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams zo de zorg voor heupartrosepatiënten.

Nu, anderhalf jaar na de start, worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar. Elk Santeon ziekenhuis publiceert de aanpak en resultaten van de verbetercyclus op zijn website. De patiënt krijgt op deze manier inzicht in wat we hebben verbeterd en waarom.

Verbeteringen in het Catharina Ziekenhuis

Er is een inventarisatie gedaan naar de leefregels waaraan patiënten zich na een totale heupprothese moeten houden. In het Catharina Ziekenhuis bleken veel leefregels niet up-to-date te zijn. Daarom is het foldermateriaal na uitgebreid literatuuronderzoek aangepast aan de meest recente adviezen. Inmiddels hebben alle Santeon-ziekenhuizen dit overgenomen. Ook is het personeel op de hoogte gebracht van de wijziging in de leefregels. Zo worden patiënten met een totale heupprothese nu al op de dag van operatie gestimuleerd om te bewegen. Onderzoek wijst uit dat patiënten dan sneller herstellen. Een langer dan noodzakelijk verblijf kan leiden tot vermijdbare complicaties zoals delier en algeheel functieverlies.

Dat die nieuwe aanpak werkt, is terug te zien in de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis na een heupoperatie. De meest recente cijfers over het eerste half jaar van 2018 laten een spectaculaire daling zien. Op dit moment verblijft 63 procent van de patiënten vier dagen of langer in het ziekenhuis. In 2017 was dat nog 86 procent. Een daling van 23 procent.   

Het ziekenhuis heeft ook het hele proces rondom een OK  geanalyseerd en verbeterd. Zo kwam het te vaak voor dat een OK werd geannuleerd; een vervelend bericht voor de patiënt. Nu krijgt een patiënt ruim van te voren te horen in welke periode (twee weken) de OK gepland staat. Pas twee weken vóór OK wordt de exacte datum vastgelegd. Patiënten zijn enthousiast over deze wijziging.

Weinig complicaties

Alle Santeon ziekenhuizen laten lage percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Zo heeft binnen de Santeon ziekenhuizen 97% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie.

Verbeteringen voor meerdere aandoeningen

Begin dit jaar deelde Santeon de resultaten van borstkankerzorg. Ook op andere aandoeningen werken de Santeon ziekenhuizen samen. Zo zijn voor prostaatkanker, reuma, geboortezorg, longkanker, nierfalen, darmkanker en CVA ook verbetertrajecten opgezet.

Transparantie

“Als Santeon ziekenhuizen vinden we het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van onze zorg, Door open te zijn kunnen we leren van elkaar en continu werken aan betere zorg voor onze patiënten”, aldus Pieter de Bey, directeur van Santeon. “Uiteindelijk zal dit leiden tot gesprekken in de spreekkamer tussen arts en patiënt waarin zij gezamenlijk een keuze maken voor de optimale behandeloptie”.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis