Klinisch perfusionist

Tijdens een open-hartoperatie wordt het hart vaak stilgelegd, zodat de cardiothoracaal chirurg de ingreep op een stilligend hart en in een bloedvrije omgeving kan uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de lichaamscirculatie van de patiënt onderhouden blijft, is een doeltreffende oplossing bedacht: een hart-longmachine. De hart-longmachine verzorgt een kunstmatige bloedsomloop, waarbij het bloed wordt voorzien van zuurstof en er kooldioxide verwijderd wordt en waarbij de temperatuur van de patiënt wordt gereguleerd . De klinisch perfusionist is de professional die deze extracorporale circulatie verzorgt. Tijdens de extracorporale circulatie zorgt hij er in samenwerking met de cardiothoracaal chirurg en de anesthesioloog voor dat de functie van hart en longen op een zo natuurlijk mogelijke wijze wordt nagebootst.

Inhoud

De opleiding tot klinisch perfusionist is een landelijke opleiding waarbij de student in dienst treedt van een opleidingskliniek. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

De theorie wordt verzorgd door de afdeling EducatieZorgsector van het Leids Universitair Medisch Centrum. Een groot gedeelte van de theorie bestaat uit perfusietechnologie, die door klinisch perfusionisten uit het land wordt gedoceerd. De overige theorie bestaat uit anatomie, fysiologie, natuurkunde, elektromedische techniek, wet- en regelgeving enzovoort. De opleiding wordt afgesloten met een onderzoek gerelateerd aan het vakgebied van de klinisch perfusionist.

Het praktische gedeelte van de opleiding vindt plaats op de afdeling Extracorporale circulatie (onderdeel van de afdeling Cardiothoracale chirurgie) van het Catharina Ziekenhuis. Een ervaren klinisch perfusionist treedt gedurende de opleiding op als praktijkbegeleider. Je loopt stage op de Intensive Care, op de verpleegafdeling Cardiothoracale chirurgieenop de afdelingen Hartfunctie en Hartcatheterisatie en in het Laboratorium.

Duur

De duur van de opleidingis driejaar en bestaat uit ten minste 400 lesuren.

Toelatingseisen

Je bent in het bezit van een diploma van een HBO-opleiding in de fysische, biologische of chemische richting.

Meer weten?

Neem contact op met onderstaande contactpersoon voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en aanmelding.

Naam dhr. Patrix Lanen
Functie teamleider afd. Extra-Corporale Circulatie / Bloed Management
Telefoonnummer 040 - 239 67 03 / 2243
E-mailadres patrix.lanen@catharinaziekenhuis.nl

terug naar het opleidingen overzicht