Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Samen met collega's uitvoering geven aan het bedrijfsproces voor de reiniging, desinfectie, sterilisatie en de logistiek van Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH) in het ziekenhuis. Tijdensdeopleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen ontwikkel je alle vaardigheden hiervoor. Met het diploma voor deze opleiding kun je werken op een Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en Centrale Scopen Afdeling (CSD) in een ziekenhuis of bedrijf.Een goed functionerende CSA/CSD is van essentieel belang voor de continuïteit van de patiëntenzorg.

Inhoud

De opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen is een competentiegerichte opleiding volgens de nieuwe formule van opleidingsinstituut Summa College. Tijdens deze opleiding wordt je getraind om zo zelfstandig mogelijk te werken. De opleiding is verdeeld over 3 praktijkleerperiodes. In deze praktijkleerperiodes doe je ook praktijkopdrachten. Bijvoorbeeld het geven van een klinische les, het afnemen van interviews of het voorzitten van een vergadering.

Gedurende de opleiding krijg je een aantal toetsen. Als deze toetsen met een voldoende zijn beoordeeld, volgt aan het einde van de opleiding de Proeve van bekwaamheid en een eindreflectiegesprek.

Praktijk

De praktijkleerperiode bestaat uit 3 blokken van elk een half jaar. Tijdens deze praktijkleerperiodes werk je aan praktijkopdrachten. Voor elke praktijkopdracht stel je een leerwerkplan op. Hierin geef je inzicht in de aanpak en planning van de praktijkopdracht; hoe je beroepscompetenties wilt gaan ontwikkelen. Je leerwerkplan is voor jou en de werkbegeleider niet alleen een leidraad voor de invulling van je praktijkleerperiode, maar ook een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van de praktijkleerperiode. Alle opdrachten die je doet, worden bijgehouden in je persoonlijke digitale portfolio. Gedurende de praktijkleerperiode werk je aan de praktijkopdracht en bespreek je gelezen/geleerde informatie informeel met je werkbegeleider. Ook vinden er tijdens elke praktijkleerperiode formele gesprekken plaats. Door te reflecteren op de opgedane praktijkervaring tijdens je praktijkleerperiode, word je je bewust van eigen denken, gevoelens en handelen. Je leert je handelen te onderbouwen met je motieven en de kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan. Aan het einde van elke praktijkleerperiode schrijf je een reflectieverslag. Dit verslag vormt het uitgangspunt bij de eindbeoordeling van een praktijkleerperiode.

Na het afronden van de drie parktijkleerperiodes moeten er drie keuzedelen worden afgerond. Deze keuzedelenhebben betrekking op een betere doorstroom van studenten naar een andere opleiding. Keuzedelen bestaan uit eenheden van 240 klokuren.

De functies van deze zijn:

 • verbredend en/of verdiepend;
 • beroepsgericht en/of gericht op doorstroom.

Theorie

In de opleiding komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • reinigen en desinfecteren
 • instrumentenleer
 • verpakken
 • sterilisatieprocessen, controle en validatie
 • logistiek en opslag SMH
 • wet- en regelgeving
 • computervaardigheden
 • sociale vaardigheden en communicatie
 • arbotechnische zaken
 • ziekenhuisorganisatie
 • kwaliteitszorg
 • methodisch werken
 • hygiëne
 • anatomie en medische terminologie
 • Nederlands
 • Engels
 • rekenen

Stages

Tijdens de opleiding loop je 3 verplichte stages:

 • Praktijkleerperiode 1: stage van 4 dagen op de Operatiekamers
 • Praktijkleerperiode 2: stage van 4 dagen op de Operatiekamers + 1 dag stage op een functieafdeling
 • Praktijkleerperiode 3: stage van 2 dagen op de Operatiekamers

Van elke stage schrijf je een stageverslag.

Duur

De opleiding duurt 2 jaar en is verdeeld over 3 praktijkleerperiodes van een half jaar. Elke lesdag heeft 8 lesuren, inclusief 2 uur voorbereidende opdrachten.

Toelatingseisen

Om deze opleiding te kunnen volgen voldoe je aan de volgende eisen:

 • VMBO-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg óf
 • diploma MAVO, MAVO/VBO, VBO of LBO op tenminste B-niveau óf
 • bewijs van overgang van 3 naar 4 HAVO of VWO óf
 • MBO-diploma niveau 2

Je moet een (leer)arbeidsovereenkomst als medewerker SMH in opleiding hebben van 20 uur (exclusief lesdag) met een ziekenhuis of bedrijf.

Vacatures

Elk jaar bepalen we opnieuw het aantal opleidingsplekken. Als dit aantal bekend is, plaatsen we een vacature op de website. Je kunt je dan aanmelden via het digitale sollicitatieformulier.

Meer weten?

Neem contact op met onderstaande contactpersoon voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en aanvullende vragen.

Naam dhr. René Bults
Functie afdelingsmanager
Telefoonnummer 040-239 87 40
E-mailadres infocsa-csd@catharinaziekenhuis.nl

terug naar het opleidingen overzicht