Keurmerken en certificaten specialismen en afdelingen


Europees borstkankercertificaat Eusoma

Ons Borstkankercentrum is beloond met het Europees borstkankercertificaat van Eusoma, de toonaangevende internationale organisatie op het gebied van borstkanker. Eusoma visiteert ziekenhuizen en kent certificaten toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de hoogste eisen in de borstkankerzorg. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste en nog altijd het enige Nederlandse ziekenhuis met het Eusoma-certificaat.


Centre of Excellence (COE) voor overgewicht

Centre of Excellence (COE) voor overgewicht. Dit internationale keurmerk geeft aan dat we de beste zorg verlenen aan patiënten met overgewicht (obesitas). De kwaliteit van zorg voor patiënten met overgewicht in het ziekenhuis is extern getoetst door een internationale audit van de European Accreditation Council for Bariatric Surgery (EAC-BS).


Smiley: een kindvriendelijk ziekenhuis

Ouders mogen de hele dag, en zonodig ook ’s nachts, bij hun kind op de kinderafdeling blijven. Met dit criterium voldoen we aan de Smiley van Patiëntenorganisatie Kind en Ziekenhuis. Maar er zijn meer criteria. We hebben dan ook twee Smileys: voor de kinderafdeling én voor de kraamafdeling. Kijk voor meer informatie op www.kindenziekenhuis.nl.


HKZ-certificaat dialyse

De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) toetst de kwaliteit van een specifieke sector binnen de zorg. Onze dialyseafdeling heeft het HKZ-certificaat. Met dit certificaat toont de afdeling aan dat ze alle processen heel goed organiseert. Nierziekten is naast hart- en vaat, kanker en obesitas, een specialisatie van het Catharina Ziekenhuis. De patiënt krijgt optimale zorg. 


ISO 15189 voor het Algemeen Klinisch Laboratorium

De ISO 15189 norm specifieert eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. Deze norm kan zowel door medische als klinische laboratoria worden gebruikt om:

  • kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen
  • eigen competentie te beoordelen

ISO-certificaat

Onze Apotheek, Voedingsdienst, Medische Technologie en de Klinisch Fysica hebben een ISO 9001 certificaat. ISO 9001 is een Europees keurmerk dat aangeeft dat je het kwaliteitsmanagementsysteem op orde hebt. In alle Europese landen wordt de norm op gelijke wijze toegepast en gebruikt. De ISO 9001 norm stelt onder andere:

  • Bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek
  • Werknemers werken volgens deze processen
  • Het kwaliteitsbeleid staat op papier en wordt gecommuniceerd naar alle medewerkers
  • De organisatie zorgt voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van klanten

Neokeurmerk voor Couveuseafdeling

De Couveuseafdeling van ons ziekenhuis heeft het Neokeurmerk van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen ontvangen. Dit is een keurmerk voor neonatologieafdelingen waar ontwikkelingsgerichte en familiegerichte zorg de standaard is.