drs. I.L.O. (Ilona) Schmeets

radiotherapeut

Na mijn opleiding Geneeskunde koos ik voor het specialisme Radiotherapie omdat dit vakgebied de mogelijkheid biedt techniek te combineren met de zorg voor veelal ernstig zieke patiënten. Dit zijn patiënten die levensbedreigend ziek zijn. Als er kans is op herstel, zoeken we naar de beste behandeling met de grootste kans op genezing en zo min mogelijk bijwerkingen. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met andere disciplines binnen het ziekenhuis. Vaak zijn dit technisch geavanceerde behandelingen. Als genezing niet meer mogelijk is, zal ik samen met de patiënt en zijn of haar naasten, zoeken naar palliatieve behandelingsmogelijkheden. Zo kunnen we de resterende tijd zo waardevol en draaglijk mogelijk laten zijn.

Aangesteld

1998

Specialisme(n) / afdeling(en)

Aandachtsgebied(en)

De gehele Vakgroep Radiotherapie draagt zorg voor de behandeling van borstkanker, huidkanker en palliatieve bestralingen.

 • Longtumoren
 • Weke delen tumoren
 • Benigne (goedaardige) aandoeningen

Opleidingen & ervaringen

 • Opleiding tot radiotherapeut, Radiotherapeutisch Instituut Limburg (huidige MAASTRO-clinic Maastricht)
 • Werkzaam als arts assistent niet in opleiding, Cardiologie en Radiotherapie
 • Opleiding Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nevenactiviteiten

 • Secretaris vakgroep Radiotherapie Eindhoven
 • Lid Landelijk Platform Radiotherapie bij Benigne Aandoeningen
 • Lid Landelijk Platform Radiotherapie Sarcomen
 • Lid Landelijk Platform Palliatie en Radiotherapie

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Overzicht specialisten Catharina Kanker Instituut