IVF-behandelingen

Gynaecologie

IVF-centrum

Het IVF-centrum van het Catharina Ziekenhuis voert al sinds 1987 IVF-behandelingen uit. IVF staat voor In Vitro Fertilisatie, een behandelingstechniek waarbij een eicel buiten het lichaam wordt bevrucht. Mensen met vruchtbaarheidsproblemen kunnen gebruikmaken van deze techniek. In het IVF-centrum zijn vrijwel alle fertiliteitsonderzoeken en -behandelingen mogelijk. Ook verrichten we Intra-Uteriene Inseminaties (IUI) en Intra Cytoplasmatische Sperma-Injectie (ICSI). Per jaar voeren we ongeveer 1100 vruchtbaarheidsbehandelingen uit. Het IVF-centrum heeft geen wachtlijst.

Team

Ons team bestaat uit gynaecologen, fertiliteitsartsen, echoscopisten en verpleegkundigen. Het team is klein, laagdrempelig en betrokken bij uw situatie. Wij doen diverse projecten en nemen deel aan landelijke studies om onze zorgkwaliteit continu hoog te houden en te verbeteren.

Kwaliteit

Kwaliteit en patiëntveiligheid staat in het IVF-centrum voorop. Het IVF-centrum is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als orgaanbank voor het bewerken van sperma voor IUI, IVF en ICSI, om sperma en eicellen in te vriezen en te bewaren en om embryo's te laten ontstaan en bewaren waar eicellen ingevroren mogen worden. De erkenning als orgaanbank heeft zijn oorsprong in de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL). Het IVF-laboratorium draagt ook het CCKL-keurmerk. Dat wil zeggen dat het voldoet aan strenge kwaliteitsnormen. Klik voor meer informatie over de kwaliteit van het centrum.

Succeskans

Of u met een fertiliteitsbehandeling zwanger zult worden, hangt af van een aantal factoren. Hier vindt u een overzicht met de succeskans van elke behandeling.

De eerste afspraak

De eerste afspraak is het oriënterend fertiliteitsonderzoek. Deze vindt plaats op de polikliniek. Bij dit eerste gesprek zijn bij voorkeur de man en de vrouw aanwezig. Van beiden hebben wij de persoonlijke gegevens nodig. Wilt u graag meer informatie over dit onderzoek? Raadpleeg de folder 'Oriënterend fertiliteitsonderzoek'.


Gezamenlijk laboratorium in Tilburg

De IVF-laboratoria van het Catharina Ziekenhuis en het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg zijn samengevoegd in het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant. Op deze manier bundelen we onze kennis en kunde. Onze embryologen en IVF-analisten zijn werkzaam in het IVF-laboratorium in Tilburg. Ook maakt één van de gynaecologen van het Catharina Ziekenhuis twee dagen per maand deel uit van het team in Tilburg.

In het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht voor onderzoek naar de oorzaak van onvervulde kinderwens (oriënterend fertiliteitsonderzoek) en de behandeling van endometriose. Ook de behandelingen met ovulatie-inductie, intra-uteriene inseminatie en IVF/ICSI worden uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis.

Wanneer gaat u naar het IVF-laboratorium in Tilburg?

De bevruchting van eicellen alleen vindt plaats in het laboratorium van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Hier worden de embryo’s beoordeeld en teruggeplaatst. Ook het invriezen van de embryo’s gebeurt op deze locatie. U gaat dan tijdens een IVF-behandeling 2 keer naar Tilburg: voor het inleveren van de eicellen en zaadcellen en voor het terugplaatsen van een embryo


Contact met het IVF-centrum

Telefoonnummer: 040 - 239 81 90

Voor bestaande patiënten: ivfverpleegkundigen@catharinaziekenhuis.nl
Wilt u vooraf informatie aanvragen mail dan naar: infoivf@catharinaziekenhuis.nl

Algemene vragen over ons IVF-centrum

Wilt u een vraag stellen aan de professionals in het IVF-centrum? U kunt uw vraag sturen naar e-mailadres: infoivf@catharinaziekenhuis.nl.

Bent u al onder behandeling in ons IVF-centrum?

  • De secretaresse van het IVF-centrum is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur op telefoonummer 040 - 239 81 90.
  • Per e-mail kunt u vragen stellen aan de IVF-verpleegkundige: mail dagelijks (werkdagen) voor 12.00 uur: ivfverpleegkundigen@catharinaziekenhuis.nl. Vermeld in de e-mail uw volledige naam, geboortedatum en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Geef ook aan om welke behandeling het gaat. Of bel tussen 08.00 uur en 12.00 uur de secretaresse van het IVF-centrum op telefoonnummer 040 - 239 81 90. U wordt tussen 08.00 en 14.00 uur teruggebeld door de IVF-verpleegkundige.
  • Voor afspraken over onder andere echo's en semen-onderzoek, kunt  u van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 12.00 uur bellen naar 040 - 239 81 90.
  • Op zon- en feestdagen kunt u voor spoedvragen tussen 10.45 en 11.15 uur bellen naar telefoonnummer: 040 - 239 93 51.
  • In noodgevallen kunt u ’s avonds, ’s nachts en in het weekend contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Gynaecologie op telefoonnummer 040 - 239 81 40. Deze is ook te bereiken via de telefooncentrale van het ziekenhuis, telefoonnummer: 040 - 239 91 11. Tijdens kantoortijden belt u naar 040 - 239 93 00 (polikliniek Gynaecologie).

Locatie

Het IVF-centrum vindt u via route 077 van het Catharina Ziekenhuis.


Vruchtbaarheidsstoornissen

Diverse stoornissen kunnen de oorzaak zijn van vruchtbaarheidsproblemen. Voor éénderde liggen deze oorzaken bij de vrouw, voor éénderde bij de man en voor éénderde bij beiden. Leest u hier meer over vruchtbaarheidsstoornissen en de mogelijk oorzaken. Meer over stoornissen en adviezen ter verbetering van de zaadkwaliteit leest u in de folder 'Vruchtbaarheidsproblemen bij mannen'.

Invriezen van zaad

We bieden ook de mogelijkheid om zaad in te vriezen. We vriezen zaad in en bewaren zaad van patiënten die op korte termijn een behandeling moeten ondergaan waardoor hun vruchtbaarheid afneemt (bijvoorbeeld radiotherapie, chemotherapie of langdurig gebruik van medicijnen). Als u een vruchtbaarheidsverminderende behandeling moet ondergaan kunt u naar ons verwezen worden door medisch specialisten uit de hele regio Zuidoost Brabant. Meer informatie over het invriezen van zaad leest u in de folder ‘Het invriezen en opslaan van sperma’.

Invriezen van eicellen

Het invriezen van eicellen kunnen we ook in ons IVF-centrum. De techniek waarmee dat gebeurt, heet vitrificatie. Dit is een methode waarbij het invriesproces heel snel verloopt. Hierdoor is de schade aan eicellen ten gevolge van het invriezen en later het ontdooien minimaal. Vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, moeten een IVF-behandeling ondergaan. Meer informatie over de behandeling, wie in aanmerking komt en vergoeding, leest u in het document 'Het invriezen van eicellen'.

Onderzoeken en behandelingen

Voordat we een behandeling kunnen starten zijn vaak meerdere onderzoeken nodig. In de volgende folders vindt u meer informatie over de onderzoeken:

In het Catharina Ziekenhuis bestaan meerdere behandelvormen van vruchtbaarheidsproblemen. Afhankelijk van de oorzaak van het niet zwanger raken, wordt een keuze gemaakt.

Voorwaarden

Om de behandelingen medisch verantwoord te kunnen uitvoeren, gelden een aantal voorwaarden.

Meer informatie

Wij doen ons uiterste best om u voor, tijdens en na uw IVF-behandeling zo goed mogelijk te informeren. Waarschijnlijk wilt u ook zelf wat nader onderzoek doen naar de mogelijkheden en naar informatie over uw behandeling. De veelgestelde vragen hebben wij in ieder geval voor u op een rij gezet. Raadpleegt u voor andere websites en voor nuttige boeken de 'Links & literatuur'.

Deel deze pagina