Verwijderen van de eierstokken

Gynaecologie

Ga direct naar:

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de gynaecoloog van het Catharina Ziekenhuis tijdens een operatie één of beide eierstokken (ovarium) weghaalt. Dat gebeurt tijdens een kijkoperatie (laparoscopie) of een open buik operatie (laparotomie).

Wat is een eierstokverwijdering?

Bij een eierstokverwijdering haalt de gynaecoloog tijdens een operatie één of beide eierstokken weg. De eierstokken kunnen zowel via een opening in de vagina als via een opening in de buikwand worden verwijderd.

Redenen voor een eierstokverwijdering

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de gynaecoloog één of beide eierstokken verwijdert:

Om de kans op eierstokkanker te verlagen

In dit geval zullen behalve de eierstokken ook de eileiders verwijderd worden. Deze preventieve maatregel wordt toegepast bij vrouwen die een sterk verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van eierstokkanker. Dit verhoogde risico bestaat bij vrouwen bij wie een DNA-afwijking (BRCA1 of BRCA2 gen mutatie) is gevonden of bij vrouwen waarbij eierstokkanker in de familie voorkomt.

Bij borstkanker

De meeste vormen van borstkanker zijn hormoongevoelig. Daarom kan er voor gekozen worden de eierstokken te verwijderen omdat de productie van vrouwelijke geslachtshormonen zo wordt voorkomen. Beide eierstokken worden dan verwijderd.

Het laten uitvoeren van een baarmoederverwijdering of het verwijderen van eierstokken kan een ingrijpende beslissing zijn. In het Catharina Ziekenhuis hebben onze gynaecologen hier veel ervaring mee. Samen met u maken we altijd een zorgvuldige afweging.”

prof. dr. Dick Schoot Gynaecoloog

Verloop van een eierstokverwijdering

Wanneer de beslissing tot verwijdering van de eierstokken is genomen, zijn er twee methodes om dit uit te voeren.

De eierstokverwijdering kan plaatsvinden tijdens een:

Deel deze pagina