Waterstof (H2)-ademtest

Inwendige geneeskunde

De waterstofademtest is een onderzoek waarbij de opname van een suiker (vaak lactose) door de darm wordt onderzocht. Dit gebeurt door met behulp van ademmonsters de hoeveelheid waterstofgas (H2) in de uitademingslucht te meten. Hiervoor ademt u op aanwijzing van de verpleegkundige door een mondstuk. Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in de folder.

Deel deze pagina