Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Allergie 040 - 239 71 30 route 408

Tijdens het allergiespreekuur nemen we allergietesten af om te kijken of u allergisch bent voor bepaalde stoffen.

Spreekuur op werkdagen van 08.15 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.00 uur.

Patiëntenfolder Plak- en allergietest

Audiometrie / gehoorverlies 040 - 239 47 58 route 093

Neemt uw gehoor af? Wij ontvangen u graag op de polikliniek KNO en de afdeling Audiometrie. De KNO-arts inventariseert het probleem, inspecteert uw oren en op de afdeling Audiometrie wordt uw gehoor getest. We controleren welke toonhoogten en geluidsterkten uw oren kunnen horen. Daarna bekijkt de KNO-arts wij welke behandelingen voor u van toepassing zijn.

Spreekuur op werkdagen van 8.15 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.00 uur.

Patiëntenfolder Plotsdoofheid (Sudden deafness

Duizeligheid 040 - 239 71 30 route 408

Bent u vaak duizelig? Heeft u problemen met uw evenwicht. Wij onderzoeken u graag op ons spreekuur.

Spreekuur op werkdagen van 08.15 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.00 uur.

Menière 040 - 239 71 30 route 408

Het Catharina Ziekenhuis heeft een speciale poli voor patiënten met de ziekte van Menière. Deze patiënten hebben gehoor- en evenwichtsproblemen.

Spreekuur op werkdagen van 8.15 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.00 uur.

Polikliniek KNO 040 - 239 71 30 route 093

Heeft u klachten van keel, neus of oren? Wij verwelkomen u graag op de polikliniek KNO. Wij praten met u en voeren een lichamelijk onderzoek uit. Zo kunnen we achterhalen wat er aan de hand is.

Spreekuur op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.45 uur

Snurk en slaapapneu 040 - 239 71 30 route 408

Heeft u last van snurken? Heeft u last van ademstops? Wij onderzoeken u graag op de snurkpolikliniek in ons expertiseteam.

Spreekuur op werkdagen van 8.15 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.00 uur

Stemafwijkingen 040 - 239 71 30 route 408

Patiënten kunnen voor diverse zang- en stemproblemen terecht bij ons.

Spreekuur op werkdagen van 8.15 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.00 uur