Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Adoptiepolikliniek 040 - 239 92 00 route 058

Heeft u een kindje geadopteerd? Op de adoptiepoli onderzoeken wij uw kind. We controleren de gezondheid op (buitenlandse) ziektes, infecties en afwijkingen.

Downpoli 040 - 239 92 00 route 058

Kinderen met het syndroom van Down en hun ouders/verzorgers kunnen terecht op de Downpoli. Het syndroom van Down is een combinatie van een aangeboren afwijking en een verstandelijke beperking. Wij helpen u graag met de zorg voor uw kind.

Familiaire hypercholesterolemie polikliniek 040 - 239 92 00 route 058

Familiaire hypercholesterolemie is een erfelijke aandoening, waarbij met name je cholesterol en LDL-cholesterol verhoogd zijn. Deze aandoening kan leiden tot hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd. Je merkt niks van deze aandoening op de kinderleeftijd. Behandeling die start op de kinderleeftijd kan echter de gevolgen van de aandoening op volwassen leeftijd gunstig beïnvloeden. We kijken naar de behandelmogelijkheden voor je kind op de polikliniek.

HIV Behandelcentrum 040 - 239 92 00 route 058

Kinderen met HIV of Aids ontvangen wij in ons HIV behandelcentrum. HIV is een virus dat het afweersysteem afbreekt. Hierdoor kan iemand heel snel en ernstig ziek worden. We spreken van Aids als iemand infecties heeft die bij gezonde mensen niet voorkomen.

Kinderallergiepolikliniek 040 - 239 92 00 route 058

Heeft uw kind veel last van allergische reacties? De kinderallergiepoli van het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met verschillende soorten allergieën. Denkt u hierbij aan eczeem, voedselallergieën, hooikoorts en astma. Ons team geeft voorlichting over de allergie. Daarnaast krijgt u uitgebreid advies over de eventuele behandeling, medicatie en het omgaan met de allergie bij uw kind. Het team werkt nauw samen met de KNO-arts, dermatoloog en longarts.

De kinderallergiepoli vindt elke woensdag plaats.

Kinderdiabetespoli 040 - 239 92 00 route 058

Diabetes is een stoornis waarbij er door de alvleesklier onvoldoende of geen insuline wordt aangemaakt. Het kinderdiabetesteam begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers, zodat zij zich goed kunnen aanpassen aan de eisen die deze chronische ziekte stelt. Collega's uit verschillende disciplines werken samen in het kinderdiabetesteam zoals kinderartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtistes, een klinisch psycholoog en maatschappelijk werker.

Kinderoncologiespreekuur 040 - 239 92 00 route 058

Alle kinderen met een kwaadaardige ziekte worden in Nederland behandeld in een universitair centrum. De beoordeling bij acute problemen, het geven van kortdurende chemotherapie (in dagbehandeling) en ondersteunende therapie zoals bloedtransfusie of antibiotica via infuus gebeurt vaak in een kinderziekenhuis in de buurt. In de regio Eindhoven/Veldhoven verricht het Catharina Ziekenhuis deze zorg. Kinderen met een kwaadaardige ziekte kunnen terecht bij ons kinderoncologiespreekuur. We werken nauw samen met de kinderoncologen van het UMCN Nijmegen. De multidisciplinaire zorg wordt verricht door kinder(oncolgie)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en zo nodig ondersteuning van een psycholoog of maatschappelijk werk.

Kinderpsychiatriespreekuur 040 - 239 92 00 route 058

Tijdens dit spreekuur doorlopen we onderzoeken die uw kind heeft ondergaan. We schatten de ernst van de psychiatrische aandoening in. Bij dit spreekuur vindt medicamenteuze behandeling van ADHD (hyperactiviteitstoornis) en ODD (agressieve gedragsstoornis) plaats. Bij ernstige psychiatrische problematiek kunnen wij snel doorverwijzen naar kinderpsychiatrie.

Neurofibromatosepoli 040 - 239 92 00 route 058

Wij ondersteunen kinderen met neurofibromatose. Dit is een erfelijke ziekte. Patiënten hebben typische afwijkingen in de hersenen en aan de huid (bruine vlekken en veel sproeten). Er is geen genezing voor neurofibromatose. Wel kunnen we door middel van therapie en medicatie het leven makkelijker maken.
Andere disciplines zoals kinderorthopedie, oogheelkunde en revalidatiegeneeskunde kunnen bij dit spreekuur aanwezig zijn. Op die manier hoeven kinderen en hun ouders minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

De polikliniek Neurofibromatose vindt vier keer per jaar plaats.

Plagiocefaliespreekuur 040 - 239 92 00 route 058

Er is bij uw baby een scheef hoofd of afwijkende vorm vastgesteld. Op het spreekuur wordt uw baby eerst gezien door een kinderfysiotherapeut die de scheefheid van het hoofd zal meten (plagiocefalometrie genoemd). De meting is niet pijnlijk of belastend voor uw baby. De fysiotherapeut en kinderarts besluiten of er sprake is van een afplatting waar iets aan gedaan moet worden of dat men kan afwachten. Wij leggen de verschillende behandelmogelijkheden aan u uit en samen kiezen we voor de beste optie.

Het plagiocefaliespreekuur vindt twee keer per week plaats, op donderdag of vrijdag.

Poep- en plaspoli 040 - 239 92 00 route 058

Plast uw kind niet goed? Kom dan naar de plaspoli van het Catharina Ziekenhuis. Wij helpen kinderen met diverse plasproblemen. Denkt u aan het niet kunnen ophouden of moeite hebben met zindelijk worden. Op de plaspoli werken een kinderarts en uroloog.

Ook kinderen met ontlastingproblemen zijn hier welkom. De problemen kunnen te maken hebben met voeding, interne organen of zelfs psychische aspecten. Samen met de ouders proberen we het kind actief te betrekken in de behandeling. Soms kiezen we voor spelbegeleiding of VIB (Video Interactie Begeleiding). Ook geven wij u adviezen en tips voor thuis.

Polikliniek Groeistoornissen 040 - 239 92 00 route 058

Ook voor kinderen met een groeistoornis hebben wij een spreekuur. We bespreken de problemen en kijken naar behandelingen.

Polikliniek Kindergeneeskunde 040 - 239 92 00 route 058

Maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kind? Wij onderzoeken hem / haar graag op de polikliniek Kindergeneeskunde. Vanuit deze algemene poli kunnen we u eventueel doorverwijzen naar een themapoli.