Verpleegafdeling Longgeneeskunde

Er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom u opgenomen moet worden op de verpleegafdeling Longgeneeskunde. Bijvoorbeeld een longontsteking, een operatie aan uw longen of een verergering van COPD-klachten. 

Op de verpleegafdeling Longgeneeskunde bestaat de verpleegkundige zorg, naast de lichamelijke verzorging en verpleegtechnische handelingen, ook uit de zorg voor uw algemeen welzijn. Begeleiding en voorlichting zijn dan ook essentiële onderdelen tijdens uw verblijf.

Wie werken er op de verpleegafdeling?

Op de verpleegafdeling Longgeneeskunde werken longartsen, zaalarts (artsen in opleiding), seniorverpleegkundige, verpleegkundigen en verzorgenden. Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Daardoor ziet u ook studenten van de opleiding tot verpleegkundige op de afdeling.

Afhankelijk van uw behandeling kunt u tijdens uw verblijf ook andere zorgverleners verwachten. Denk daarbij aan fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, longverpleegkundigen, casemanagers longgeneeskunde, maatschappelijk werkers of transferverpleegkundigen.

We streven ernaar om er voor te zorgen dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd, eventueel samen met een student-verpleegkundige. Als iets voor u niet helemaal duidelijk is of als u (emotionele) problemen ervaart, kunt u altijd een beroep doen op één van de verpleegkundigen.

Artsenvisite

Er wordt dagelijks in de ochtend visite gelopen met de zaalartsen. Op maandag en dinsdag wordt er grote visite gelopen. Dit wil zeggen dat hierbij een van de longartsen aanwezig is. In het weekend wordt er ook visite gelopen, maar komt de zaalarts niet langs. U kunt dan aan de verpleegkundige vragen wat er is afgesproken over het beleid.

U heeft altijd de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens het visitemoment. Wij adviseren u de vragen op te schrijven of alvast door te geven aan de verpleegkundigen zodat u zeker alle antwoorden krijgt en er niets vergeten wordt.

Informatie voor de familie

Als u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Longgeneeskunde, vragen wij u een eerste contactpersoon te benoemen. Dat kan uw partner, een familielid of iemand anders uit uw naaste omgeving zijn. Wij geven tijdens uw opname alleen informatie aan u en uw eerste contactpersoon.

Bent u eerste contactpersoon en wilt u iets vragen of bespreken? Vraag dan bij de balie aan de secretaresse naar de verantwoordelijke verpleegkundige. Als u een gesprek wilt hebben met de afdelingsarts, spreken we een tijdstip met u af. Dit gaat altijd in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige.  

Contact

Verpleegafdeling Longgeneeskunde (12-west) 040 - 239 74 00

Bezoektijden


Kinderen tot 13 jaar tellen we niet mee in het aantal toegestane bezoekers

Wij vragen iedereen die klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid of koorts thuis te blijven

Op de kinderafdeling of bij een terminale patiënt kan in overleg met de afdeling hierop een uitzondering worden gemaakt.

Tijdens het waken bij een patiënt mogen drie bezoekers tegelijk aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen.

Geen extra bezoekuur tijdens feestdagen

De feestdagen gaan er dit jaar in verband met corona voor iedereen anders uitzien. Wij begrijpen dat u graag deze dagen samen met uw naaste wil vieren, maar om te voorkomen dat het virus zich juist tijdens deze dagen verder verspreidt, verruimen we de bezoektijden tijdens de feestdagen niet. Een patiënt mag dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur één bezoeker ontvangen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Poliklinieken gesloten tijdens feestdagen

Op 1e en 2e kerstdag (vrijdag 25 en zaterdag 26 december) zijn de poliklinieken, de Bloedafname, de afdeling Radiologie en de Catharina Apotheek gesloten. Deze afdelingen zijn op 25 en 26 december ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 28 december bent u weer van harte welkom. De bloedafname is op 24 december open tot 17.15 uur.

Op nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) zijn de poliklinieken, de Bloedafname, de afdeling Radiologie en de Catharina Apotheek gesloten. Deze afdelingen zijn op 1 januari ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 4 januari bent u weer van harte welkom. De bloedafname is op 31 december open tot 17.15 uur.

Bekijk de veelgestelde vragen over bezoek in tijden van corona.