Dagbehandeling Oogheelkunde

Ondergaat u een operatie door één van onze oogartsen? Dan vindt de operatie plaats op de OK-dagbehandeling of bij Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI). Dagbehandeling houdt in dat u op de dag van de ingreep weer naar huis mag. Een dagbehandeling vindt plaats na een consult met uw specialist op de polikliniek Oogheelkunde.

De meeste operaties vinden plaats onder plaatselijke verdoving. Soms kan het nodig zijn om algehele narcose te geven, bijvoorbeeld bij kinderen of grote, langdurige operaties. Bij Kleine Chirurgische Ingrepen vinden de kleinere ingrepen plaats. Na de ingreep mag u direct weer naar huis. Ingrepen onder lokale verdoving, onder algehele narcose en alle staarbehandelingen doen wij op de OK-dagbehandeling. Als het noodzakelijk is, vindt er voorafgaand aan een operatie met narcose een pre-operatieve screening plaats. U heeft dan ook een gesprek met de anesthesioloog, de specialist die de verdoving verzorgt.

Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI)

Route 395

OK-dagbehandeling

Route 415

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging

Het kan voorkomen dat u toch een nachtje of enkele nachten in het Catharina Ziekenhuis moet verblijven, op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Wij willen er altijd zeker van zijn dat u voldoende nazorg heeft gehad en dat u veilig naar huis gaat. De afdeling Kortverblijf & dagverpleging is er speciaal voor patiënten die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan en hiervoor één tot vijf dagen in het ziekenhuis verblijven. Op deze afdeling liggen patiënten van verschillende specialismen.

Bezoektijden


Wij doen een dringend verzoek aan bezoekers met klachten die wijzen op corona, om niet naar het ziekenhuis te komen.

  • Meld u altijd eerst aan de balie in de centrale hal.
  • U krijgt van ons een mondkapje.
  • Draag dit mondkapje gedurende uw hele bezoek in het ziekenhuis. Ook als u bij uw naaste op de kamer bent.
  • Op de twee- en vierpersoonskamers is met een sticker aangegeven waar u kunt gaan zitten.
Het is toegestaan om per patiënt één bezoeker per dag te ontvangen tussen 18.00 en 20.00 uur. De bezoeker mag maximaal één uur blijven in dit blok. Alle andere bezoekuren vervallen. Dit geldt ook voor patiënten met corona. Er zijn een paar uitzonderingen:
  • Kinderafdeling: hier mogen de twee ouders op bezoek komen.
  • Terminale patiënten: tijdens het waken bij een patiënt mogen per dag (24 uur) maximaal drie bezoekers aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen.
Let op: kinderen tot 13 jaar tellen we niet mee in het aantal toegestane bezoekers.


Bekijk de veelgestelde vragen over bezoek in tijden van corona.

tijdens het waken bij een patiënt mogen per dag (24 uur) maximaal drie bezoekers aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen.

Meer informatie over bezoektijden

Verpleegafdeling Kortverblijf & dagverpleging

Niet voor alle ingrepen is een lange opname nodig. Voor een korte opname kan het zijn dat u verblijft op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Deze afdeling is er speciaal voor patiënten die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan en hiervoor één tot vijf dagen in het ziekenhuis verblijven. Hier vindt u de contactgegevens en bezoekuren van de afdeling.

Contact

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging: 040 - 239 87 77

Route

De afdeling Kortverblijf & dagverpleging zit op verschillende locaties in het ziekenhuis:

  • Dagbehandeling Kortverblijf, route 411
  • Verpleegafdeling Kortverblijf, 9-oost

Bezoektijden

Bekijk hier de meest actuele bezoektijden.