Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Psychologie, medische (volwassenen)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie die veel wordt toegepast bij klachten zoals depressie of angst. Daarnaast wordt het ingezet voor het leren omgaan met lichamelijke klachten zoals chronische pijn of aanhoudende vermoeidheid. Deze methodiek wordt veelvuldig binnen de medische psychologie toegepast.
CGT is uitgebreid onderzocht en middels wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Het is een therapievorm die zich richt op de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag.


Een voorbeeld:

Stel, u hebt een hartinfarct gehad. Hierdoor bent u onzeker geworden over wat uw lichaam aan kan. U krijgt gedachten als ‘stel dat mijn hart het niet aankan’ of ‘wat als ik een nieuw infarct krijg’. Uit angst gaat u minder bewegen, trekt u zichzelf terug en participeert u minder in sociale activiteiten. Door dit gedrag gaat u steeds minder doen en wordt u nog angstiger en verdrietiger.

Dit voorbeeld laat zien dat u vast kan komen te zitten in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Met CGT gaat u met een psycholoog actief aan de slag om deze patronen te doorbreken door middel van oefenen in de sessie, maar vooral ook in de eigen omgeving. Hierbij gaat het om anders leren denken en doen, waardoor u zich beter gaat voelen.

Meer informatie is te lezen op www.cognitievegedragstherapie.nl

Deel deze pagina