Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Psychologie, medische (volwassenen)

ACT staat voor acceptance and commitment therapy en is een relatief nieuwe stroming in de psychologie. Volgens het ACT-gedachtegoed hoort pijn (zowel lichamelijk als emotioneel) nou eenmaal bij het leven, maar levert vooral de worsteling met deze pijn veel problemen op. Hoe harder wij proberen ergens geen last van te hebben, hoe erger het meestal wordt, een beetje zoals wanneer u niet aan een roze olifant probeert te denken.

In een ACT-traject leert u een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van de zaken die u eigenlijk niet zou willen hebben in het leven, zoals ziekte, pijn, vermoeidheid of angstige gedachten. Door bewust ruimte te maken voor deze ‘negatieve’ dingen, in plaats van er continu mee te strijden, zullen ze een minder groot effect hebben op uw leven. Een ander onderdeel van therapie is mindfulness, waarbij u leert de aandacht te richten op het hier en het nu, waardoor u op een bewuste en milde manier naar uzelf en uw omgeving kan kijken.

Vervelende emoties, ervaringen en gedachten zullen niet verdwijnen, maar door er op deze andere manier mee op te gaan, zult u merken dat het uw leven een stuk minder zal beheersen. Hierdoor houdt u meer energie en ruimte over om te besteden aan de dingen die écht belangrijk voor u zijn. Samen met uw therapeut gaat u onderzoeken wat voor u waardevol is in het leven en hoe u daar tijd en energie in kan steken.

Deel deze pagina