drs. L.N. (Lisanne) Hollander

SEH-arts KNMG
BIG nummer: 59912814801

Sinds 2017 werk ik als SEH-arts op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Catharina Ziekenhuis. Een SEH-arts is gespecialiseerd in de patiëntenzorg op de Spoedeisende Hulp. Verder maak ik deel uit van het reanimatieteam.

Aangesteld

2017

Specialisme(n) / afdeling(en)

Aandachtsgebied(en)

  • vakgroep voorzitter kwetsbare ouderen op de SEH

Opleidingen & ervaringen

  • 2014-2017 opleiding SEH-arts, Catharina ziekenhuis

Nevenactiviteiten

  • richtlijnencommissie NVSHA

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, NVSHA

Talen

Nederlands, Engels

Overzicht specialisten Spoedeisende Hulp / Spoedpost