Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Bekkenbodemspreekuur 040 - 239 70 40 route 127

Voor bekkenbodemklachten kan het zijn dat een arts u doorwijst naar het bekkenbodemspreekuur in het Catharina Ziekenhuis. We noemen dit ook wel de bekkenbodempolikliniek. Problemen in het bekkenbodemgebied kunnen zich uiten in verschillende klachten. Denk aan urineverlies, verlies van ontlasting, verzakkingsklachten of als gevolg hiervan, seksuele problemen.Heeft u één van deze klachten, dan wordt u door de huisarts verwezen naar een medisch specialist in het ziekenhuis. De medisch specialist beoordeelt of een verwijzing nodig is naar het bekkenbodemspreekuur. In het Catharina Ziekenhuis werkt een team van zorgverleners samen aan de behandeling van deze klachten: een uroloog, gyneacoloog, maag- darm- leverarts, chirurg, bekkenfysiotherapeut, pyscholoog/seksuoloog en verpleegkundig specialisten. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in bekkenbodemproblemen.

De eerst afspraak op het bekkenbodemspreekuur is een gesprek met de verpleegkundig specialist. In dit gesprek wordt duidelijk of er meer onderzoek nodig is om uw klachten beter in beeld te brengen.Een volgende stap is het bespreken van uw klachten binnen het bekkenbodemteam. Er wordt een behandelplan voor u opgesteld dat de verpleegkundigspecialist telefonisch met u bespreekt. Zij maakt voor u een vervolgafspraak bij de juiste arts of therapeut.

Patiëntenfolder Bekkenbodemproblemen

Incontinentie spreekuur 040 - 239 70 40 route 127

Patiënten die ongewild urine verliezen kunnen terecht op het incontinentie spreekuur. We beoordelen de klachten en bespreken geschikte behandelingen met u.

Oncologisch spreekuur 040 - 239 70 40 route 127

Op de polikliniek Urologie hebben twee urologische oncologieverpleegkundigen een spreekuur voor patiënten met een oncologische urologische aandoening. De urologische oncologieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van patiënten met een urologische tumor in de prostaat, blaas, nier of zaadbal. Komt u bij haar op dit spreekuur dan informeert zij u en uw naasten uitgebreid over onderzoek, behandeling, nazorg en begeleiding tijdens het ziekteproces. Ze werkt nauw samen met andere zorgverleners zoals de urologen, de continentieverpleegkundige, de stomaverpleegkundige, de psycholoog en de seksuoloog. De oncologieverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt.

Het spreekuur

Tijdens dit spreekuur neemt de oncologische verpleegkundige met u door wat de uroloog heeft verteld en zij informeert over onderzoek, behandeling en eventuele opname in het ziekenhuis. U kunt bij de urologische oncologieverpleegkundige terecht voor vragen rond de ziekte zoals:

  • onderzoek en behandeling;
  • de gevolgen van de ziekte voor dagelijks leven (werk, gezin, sport);
  • angst en onzekerheid;
  • pijn en vermoeidheid;
  • incontinentie;
  • seksualiteit.
Plaspolikliniek 040 - 239 70 40 route 127

Heeft u klachten met plassen? Of plast u misschien extreem weinig? Kom dan naar de plaspolikliniek. Onze artsen onderzoeken en behandelen afwijkingen aan nieren, urineleiders, plasbuis, blaas en prostaat.

Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en woensdag van 12.00 tot 13.00 uur.

Polikliniek Urologie 040 - 239 70 40 route 130

Bent u doorverwezen naar onze polikliniek dan kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Spreekuren op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Polikliniek Kinderurologie 040 - 239 70 40 route 127

Heeft uw kind klachten met plassen of pijn aan de onderbuik? Bezoek dan de polikliniek Kinderurologie. Onze artsen onderzoeken en behandelen kinderen met aangeboren afwijkingen aan de plasbuis, penis, urineleiders of nieren. Daarnaast worden kinderen met plas- en incontinentieproblemen onderzocht.

Polikliniek voor Brachytherapie bij prostaatkanker 040 - 239 70 40 route 218

Prostaatkanker kan worden behandeld door middel van brachytherapie. Hierbij bestralen we uw prostaat inwendig. Voor deze behandeling start, bezoekt u de polikliniek voor brachytherapie bij prostaatkanker. Hier doen we een aantal onderzoeken en houden we gesprekken met u. Op die manier kijken we of deze behandeling voor u geschikt is.

Urologische adviespoli 040 - 239 70 40 route 127

Heeft u vragen over aandoeningen en mogelijke behandelingen? Bij de urologische adviespoli krijgt u de juiste antwoorden en advies.

Vasectomie poli 040 - 239 70 40 route 395

Vasectomie is een ander woord voor sterilisatie bij mannen. Hierbij onderbreekt de uroloog de zaadleiders zodat er geen levende zaadcellen in het sperma zitten. De man is dan onvruchtbaar. Op de vasectomie poli bespreken we de ingreep met u en krijgt u advies.