Afspraak & contact

Alle afspraken op de polikliniek Geriatrie vinden plaats op een afgesproken tijdstip, er is geen inloopspreekuur.

Bel de polikliniek Geriatrie 040 - 239 91 50 (van 08.30 tot 17.00)

Wilt u een afspraak maken op de polikliniek Geriatrie? Belt u dan naar 040 - 239 91 50. Houd tijdens het maken van een telefonische afspraak de volgende gegevens bij de hand:

  • verwijzing van uw huisarts via een brief of zorgdomeinnummer
  • uw volledige (geboorte)naam
  • uw adres en telefoonnummer
  • uw geboortedatum

Wij verzoeken u om een familielid of bekende mee te nemen naar uw afspraak.

Online afspraak maken

Met ons patiëntenportaal MijnCatharina kunt u in sommige gevallen met een verwijzing van uw (huis)arts ook online een afspraak plannen. Of dit mogelijk is, staat vermeld op de verwijzing die u heeft ontvangen. Lees meer over MijnCatharina.

Afspraakherinnering via sms-bericht

Als u een afspraak heeft gemaakt bij een polikliniek of functieafdeling kunt u twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak een sms-herinnering ontvangen. In dit bericht staat de datum vermeld waarop de afspraak plaatsvindt. Het tijdstip waarop u zich meldt, vindt u op uw afsprakenoverzicht of in MijnCatharina.

Wilt u een sms-herinnering ontvangen? Geef uw mobiele telefoonnummer door bij de balie van de polikliniek of bij de patiëntenregistratie in de centrale hal.

Naar de polikliniek

Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan de polikliniek.

Openingstijden

De polikliniek Geriatrie is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

Routenummer

U vindt de polikliniek Geriatrie via route 056.

Wachttijden

Wachttijden per 07-06-2021
Geriatrie 23 dagen
GOC (Geheugenpolikliniek 70 jaar en ouder) 28 dagen
GOC Neurologie (geheugenpolikliniek < 70 jaar) nvt
MDOG (Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum) 30 dagen
Wachttijden per 07-06-2021
Radiologie
CT-scan 4 dagen
MRI-scan 14 dagen
MRI-scan complex 29 dagen

Uw afspraak annuleren

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan iemand anders in uw plaats helpen. Als u annuleert, kunt u direct een nieuwe afspraak maken.

Wordt u opgenomen?

Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw opname.

Noro-virus

Het Noro-virus is een buikgriep die in de wintermaanden soms de kop op steekt. Binnen het ziekenhuis kan een besmetting met dit virus een risico zijn. In 2011 is er een specifiek protocol ontwikkeld om dit risico tot een minimum te beperken. Heeft u klachten als diarree? Geef dit dan tijdig aan. Als er op de opname afdeling sprake is van Noro melden wij dit altijd.