Wachttijden

Update april 2020

De getoonde wachttijden zijn op dit moment door het coronavirus niet actueel of sterk wisselend.

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er wel alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden in ons ziekenhuis vallen in de meeste gevallen ruimschoots binnen de normen die door de overheid zijn gesteld. In de lijst hieronder ziet u de wachttijden per specialisme. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers.

Termen in de wachttijdentabel

De termen in de wachttijdentabel, betekenen het volgende:

Toegangstijden polikliniek

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum

Wachttijden behandelingen

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen. Deze wachttijd is berekend aan de hand van de gemiddelde wachttijden van de afgelopen 3 maanden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachttijden in het overzicht zijn een indicatie; de werkelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken. In sommige gevallen is er een voorbereidende behandeling nodig voor een operatie. De voorbereiding start dan al eerder.

Wilt u graag door een bepaalde specialist worden geholpen? Dan kunnen de wachttijden anders zijn dan de vermelde wachttijden.

* Voor enkele indicaties, herkenbaar aan het *, kan het voorkomen dat er een groot verschil bestaat tussen de gepubliceerde wachttijd en de werkelijke wachttijd. Dat komt omdat in de berekening geen rekening wordt gehouden met spoedopnames. Voor de juiste wachttijden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

** Op dit moment is het niet goed mogelijk om een gemiddelde wachttijd voor 1e polikliniek contact te geven. Het kan variëren van 1 dag bij spoed tot ongeveer 12 weken bij niet urgente klachten.

Wachttijden onderzoeken

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen (4 weken). Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen (7 weken). De maximale aanvaardbare wachttijd voor een intake voor geestelijke gezondheidszorg (specialisme Psychiatrie van ons ziekenhuis) bedraagt 28 dagen (4 weken), de behandeling dient te starten binnen 70 dagen (10 weken) vanaf de intake.

Selecteer specialisme
Wachttijden per 01 oktober 2020
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 56 dagen
CRPS type 1 en 2 7 dagen
Oncologische pijnbestrijding 3 dagen
Cardiologie 38 dagen
Cardiologie (nieuwe patient) 31 dagen
Chirurgie 9 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
Buikwand/ACNES 17 dagen
Etalagebenen 27 dagen
Obesitascentrum 3 dagen
Oncologie 1 dag
Thoracic Outlet Syndroom 114 dagen
Traumatologie 2 dagen
Vaatchirurgie 14 dagen
Dermatologie 25 dagen
Dermatologische Oncologie 24 dagen
Kinderconsult dermatoloog 15 dagen
Spataderen/flebologie 62 dagen
Geriatrie 8 dagen
GOC (Geheugenpolikliniek 70 jaar en ouder) 72 dagen
MDOG (Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum) 24 dagen
MOC (Mobiliteits Onderzoek Centrum) 43 dagen
Gynaecologie via triage
Afwijkend uitstrijkje** 26 dagen
Bekkenbodemproblematiek** via triage
Endometriose** via triage
Vruchtbaarheidsstoornissen** 26 dagen
Inwendige geneeskunde 38 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 30 dagen
Kindergeneeskunde 18 dagen
Longgeneeskunde 24 dagen
Astma diagnostiek 7 dagen
COPD 40 dagen
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto 3 dagen
Snurkklachten en slaapapneu 50 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten 47 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten assistent mdl io 47 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 21 dagen
Neurologie 11 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom Poli 10 dagen
Hernia 15 dagen
Hoofdpijnpoli 11 dagen
Kinderneuroloog 50 dagen
Neurochirurgie 21 dagen
Spoedpoli 0 dagen
Spreekuur verstandelijk gehandicapten 92 dagen
Syncope / Wegraking 78 dagen
TIA poli 0 dagen
Oogheelkunde 75 dagen
Kinderen scheelzien 150 dagen
Kinderen verminderd zicht 150 dagen
Staar 75 dagen
Trauma oog 0 dagen
Orthopedie 22 dagen
Bekken / heup / bovenbeen 34 dagen
Elleboog/hand/pols 29 dagen
Enkel / voet 33 dagen
Knieklachten 36 dagen
Rug / nekklachten 54 dagen
Schouder / nek 29 dagen
Voetenpoli, incl. orthopedisch schoenmaker 33 dagen
Plastische chirurgie 21 dagen
Psychiatrie 57 dagen
Psychologie, medische (volwassenen) 39 dagen
Radiotherapie
Acuut 0 dagen
Urologie 111 dagen
Incontinentie vrouw 7 dagen
Nierstenen 32 dagen
Sterilisatie (man) 111 dagen
Urologische Advies Poli 18 dagen
Verloskunde
POP poli 8 dagen
Wachttijden per 01 oktober 2020
Cardiologie
Dotteren * 1 dag
Cardiothoracale chirurgie
Open hart operatie* 9 dagen
Chirurgie
Aneurysma operatie 10 dagen
Bariatrische chirurgie 100 dagen
Borstkanker 15 dagen
Darmkanker 13 dagen
Galblaas 7 dagen
Liesbreuk 19 dagen
Operatieve verwijdering (deel van) de dikke darm 14 dagen
Dermatologie
UVB lichttherapie bij huidklachten 2 dagen
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering** 79 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Buisjes (middenoorbeluchting) 101 dagen
Neus- en /of keelamandelen 103 dagen
Neustussenschot 116 dagen
Neurologie
Hernia 84 dagen
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Staar 60 dagen
Orthopedie
Totale heup operatie 62 dagen
Totale knie operatie 102 dagen
Plastische chirurgie
Borstcorrectie (verkleining) 141 dagen
Carpaal tunnel syndroom 2 dagen
Wachttijden per 01 oktober 2020
Chirurgie
Vaatchirurgie 0 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten
Diagnostiek Gastroscopie 12 dagen
Diagnostiek Sigmoscopie 4 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
CT-scan voor kaakgebied 65 dag
Nucleaire geneeskunde
Bot-onderzoek 3-fasen (Bot-scintigrafie) 13 dagen
Bot-onderzoek total body (Bot-scintigrafie) 6 dagen
Hart-onderzoek (Myocard-scintigrafie) 22 dagen
PET CT- onderzoek 2 dagen
Radiologie
Angiografie en Interventie 7 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
CT-scan 3 dagen
Dexa-onderzoek 17 dagen
Echo (via de huisarts) 7 dagen
Echo (via polikliniek) 8 dagen
Echo MSK (via de huisarts) 17 dagen
Echo MSK (via polikliniek) 17 dagen
MRI-scan 33 dagen
MRI-scan complex 33 dagen
Skelet- en longdiagnostiek (op afspraak) 1 dagen
Verloskunde
Echo 0 dagen