Arbeidsvoorwaarden

Het Catharina Ziekenhuis heeft zeer goede arbeidsvoorwaarden voor haar werknemers. Alleen tevreden medewerkers kunnen zichzelf overtreffen. Bij het Catharina Ziekenhuis ontvang je een salaris dat conform de CAO Ziekenhuizen naar leeftijd en ervaring wordt ingeschaald. Een fulltime dienstverband bestaat uit een zesendertig-urige werkweek. Naast je salaris en een vakantie-uitkering van 8% bieden we een aantal extra's:

  • Een werkgeversbijdrage bij zorgverzekeraar IZZ. Speciaal voor de gezondheidszorg is een collectieve ziektekostenregeling in het leven geroepen. Deze wordt uitgevoerd door de Stichting IZZ. Het Catharina Ziekenhuis geeft je een bijdrage bij je aanvullende verzekering.
  • Medewerkers kunnen gebruik maken van speciale afspraken voor een collectieve verzekering bij CZ.
  • Een eindejaarsuitkering van 8,33% (d.d. 2014) van je jaarsalaris.
  • Een solide pensioenregeling bij PFZW.
  • Kinderopvang: op het terrein van het Catharina Ziekenhuis is ‘De kinderkamer’ gevestigd. Dit is een nieuw en modern kindercentrum. De Kinderkamer biedt dagopvang voor nul- tot vierjarigen en buitenschoolse opvang (BSO) voor vier- tot twaalfjarigen aan. Medewerkers van het ziekenhuis kunnen hier gebruik van maken.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) is beschikbaar voor alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met het ziekenhuis. Het meerkeuzesysteem biedt de mogelijkheid een persoonlijk arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Je verruilt dan arbeidsvoorwaarden met elkaar. Zo kun je fiscaal voordeel verwerven en het netto inkomen vergroten. Je kunt je arbeidsvoorwaarden laten aansluiten bij je persoonlijke situatie. Je bepaalt zelf wat voor jou belangrijk is: extra besteedbaar inkomen, meer tijd voor de zorg voor kinderen of een studie, of wellicht extra pensioen.