Catharina Ziekenhuis maakt behandelresultaten darmkankeroperaties openbaar

Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan transparantie. De chirurgen van het Catharina Ziekenhuis registreren hun verrichtingen in de landelijke database van de stichting DICA, een registratiesysteem waarin de kwaliteit van (oncologische) operaties wordt vastgelegd. Deze resultaten zijn voor de ziekenhuizen beschikbaar, maar worden niet standaard gepubliceerd. Het Catharina Ziekenhuis kiest ervoor om, net als de andere Santeon ziekenhuizen, deze prestaties te publiceren. Daarnaast vergelijken de Santeon ziekenhuizen de prestaties met elkaar om van de uitkomsten te leren en daarmee de zorg te verbeteren.

De resultaten van 2014 voor darmkankeroperaties (DSCA-registratie) zijn nu beschikbaar. Hieronder ziet u de grafiek die aangeeft wat het percentage complicaties is na verwijdering van dikkedarmkanker (coloncarcinoom) in de afgelopen 5 jaar. Voorbeelden van complicaties bij verwijdering van dikkedarm- of rectumkanker zijn naadlekkage na verwijdering van een deel van de darm, opnieuw opereren of een infectie van de wond.

U ziet de resultaten van het Catharina Ziekenhuis (paarse lijn) het gemiddelde van alle Santeon ziekenhuizen (stippellijn) en het landelijk gemiddelde (blauwe lijn). Bij deze analyse wordt rekening gehouden met het zogenoemde betrouwbaarheidsinterval (dit zijn de verticale strepen), die aangeeft hoeveel natuurlijke variatie in de uitkomst van het ziekenhuis kan zitten. U ziet een duidelijke afname van het aantal complicaties in de afgelopen jaren. De Santeon ziekenhuizen vergelijken deze uitkomsten met elkaar om van elkaar te leren.

Verwijscentrum voor complexe darmkanker

De resultaten van het Catharina Ziekenhuis ten opzichte van de vijf andere Santeon ziekenhuizen en het landelijke gemiddelde dienen met enige nuance gelezen te worden. De reden hiervoor is dat het Catharina Ziekenhuis een zogenoemd tertiair verwijscentrum is voor complexe endeldarm- en dikke darmkanker. Dat wil zeggen dat patiënten door specialisten uit andere ziekenhuizen voor hun - vaak complexe - behandeling worden doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis. Zo werd zestig procent van de patiënten met endeldarmkanker vanuit andere ziekenhuizen doorverwezen en bijna 20% van alle patiënten mer dikkedarmkanker.

Bij endeldarmkanker gaat het om patiënten die moeilijk radicaal te opereren zijn en bij dikkedarmkanker gaat het om mensen met uitzaaiingen in de buikholte. Anders dan de ‘gemiddelde’ patiënt ondergingen deze patiënten vrijwel allemaal een uitgebreide resectie van de tumor tijdens een HIPEC-procedure. Deze uitgebreide operaties brengen een groter risico op complicaties met zich mee.

Darmkankeroperatie Catharina Ziekenhuis

Op dit moment zijn de resultaten van de doorverwezen en niet doorverwezen patiënten nog niet afzonderlijk in te zien. Het Catharina Ziekenhuis maakt in de toekomst de resultaten van deze twee afzonderlijke patiëntengroepen openbaar.  

HIPEC-procedure

Daarnaast is het Catharina Ziekenhuis het verwijscentrum voor patiënten uit Nederland waarbij de tumor op de plaats van de eerdere operatie is teruggekomen. De zogenoemde locaal recidiverende endeldarmtumoren. En er worden patiënten naar het ziekenhuis doorverwezen die, nadat ze geopereerd zijn, later toch opnieuw uitzaaiingen in de buikholte gekregen hebben en ook voor een HIPEC-procedure in aanmerking komen. Deze laatste twee groepen patiënten zijn niet in de DSCA-registratie opgenomen. De resultaten van deze behandelingen worden binnenkort ook door het Catharina Ziekenhuis gepubliceerd.

Zorg voor Uitkomst

Kijk voor meer informatie over de resultaten van darmkankeroperaties op www.zorgvooruitkomst.nl.

Disclaimer: Op de DSCA uitkomsten over 2014 van het Catharina Ziekenhuis is de dataverificatie nog niet afgerond. Naar verwachting wordt de dataverificatie door DICA afgerond voor 01-07-2015. Meer informatie over de dataverificatie DSCA vindt u op de website van DICA.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis