Oefenmomenten

Het is bekend dat alleen bevoegde zorgprofessionals voorbehouden en risicovolle handelingen mogen uitvoeren. Op de werkvloer moet je de handelingen regelmatig toepassen om ze uit te mogen blijven voeren. Tijdens de oefenmomenten kun je onder begeleiding van een docent vaardigheden oefenen waaraan jij behoefte hebt.

Voor wie?

In het bijzonder a(n)iossen, coassistenten, verpleegkundigen en verzorgenden. De training is echter toegankelijk voor iedereen die voorbehouden of risicovolle handelingen uitvoert.

Inhoud

Vrijwel alle voorbehouden en risicovolle handelen kunnen aan bod komen.

Je kunt zelf aangeven welke handeling(en) je wilt oefenen. Je hebt één keer per twee weken (in de even weken van het jaar) gedurende één uur de gelegenheid om in ons SkillsLab te oefenen. Geef in het veld 'opmerkinen' op het inschrijfformulier aan welke handeling je wilt uitvoeren. Wanneer je niets aangeeft, loopt je het risico dat je niet datgene kunt trainen waaraan je behoefte hebt.

Cursusdata

De oefenmomenten vinden plaats van 13.30 tot 14.30 uur in het SkillsLab of het Assessmentlab. Eén keer per twee weken op dinsdag, in de even weken van het jaar.

Nadat je jezelf hebt ingeschreven, word je door ons secretariaat ingepland voor een 'blok' van 15 minuten. In die tijd kunnen maximaal 4 handelingen worden afgetoetst. Heb je meer handelingen die je wilt laten aftoetsen? Schrijf jezelf dan meermaals in. Wanneer de 15 minuten zijn verstreken, mag je nog wel zelfstandig oefenen.

Kosten

  • Heb je een cursus training gevolgd en moet je nog een toets inhalen? Daaraan zijn geen kosten verbonden.
  • Kom je na een cursus nog oefenen?
    Of heb je een cursus gevolgd en kom je de vaardigheid buiten de cursus oefenen?
    Dat kost € 66,50. Je kunt dan een jaar lang gebruikmaken van de Oefenmomenten.
  • Kom je als onderdeel van de cursus oefenen? Daaraan zijn geen kosten verbonden.
  • Heb je de cursus gevolgd en kom je de vaardigheid buiten de cursus oefenen? Dat kost € 66,50.
  • Heb je in het afgelopen jaar geen cursus gevolgd en wil je 5x oefenen? Dat kost € 130,00, inclusief materiaal.
  • Heb je geen (volledige) cursus gevolgd en wil je alleen 1x een vaardigheid toetsen met certificaat? Dat kost € 30,00, inclusief materiaal.

Praktische informatie

Type Beschrijving
Accreditatie N.v.t.
Grootte van de groep Maximaal 1 persoon per 15 minuten. Groepjes in overleg.
Kosten Zie de tekst hierboven voor de diverse opties en bijbehorende kosten. Aanmelden van tevoren is noodzakelijk. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
Certificaat Een certificaat wordt op verzoek verstrekt.
Locatie Een ruimte van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek, de route staat aangegeven vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.
Contact

Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek
Telefoonnummer: 040 - 239 65 20
E-mail: infooeo@catharinaziekenhuis.nl


Inschrijven


terug naar het cursussen & trainingen overzicht