Samenwerking

OOR ZON

Nederland kent acht Onderwijs en Opleidingsregio’s, de zogenaamde OOR's. De OOR is een regionaal opleidingsnetwerk, waarbij een Universitair Medisch Centrum samenwerkt met een aantal partnerziekenhuizen. Wij maken onderdeel uit van OOR ZON: dat is de naam van de opleidingssamenwerking in de provincie Limburg en Zuid-Oost Brabant.

Op de website van OOR ZON vind je informatie over medisch onderwijs en opleidingen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het bewust gekozen 'van en met elkaar leren'. Dit stimuleren van kennis gebeurt door het aanbieden van links naar relevante websites en een nieuwsportaal met zowel regionaal als landelijk actuele informatie. Het OOR ZON-motto: 'niemand heeft alles, samen hebben wij veel'.