Aanmelden en voorwaarden

Bij aanmelding verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

Examenreglement

Op toetsing is het examenreglement van Onderwijs & Onderzoek van toepassing.

Examencommissie

De examencommissie stelt regels en procedures vast over de goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen. De examencommissie kan aan de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven. Verder kan de examencommissie onder meer beslissingen nemen omtrent regelingen die in afwijking van de geldende bepalingen op verzoek van de cursist kunnen worden getroffen en beslissingen nemen omtrent vrijstellingen.

Leden van de examencommissie zijn:

  • manager van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek, tevens voorzitter van de examencommissie,
  • 3 medewerkers van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek.

Bezwaarcommissie

Als u zich benadeeld voelt, hebt u het recht bezwaar in te dienen zoals in het examenreglement beschreven. U zal over uw bezwaar door de bezwaarcommissie worden gehoord en daarop binnen de vermelde termijn een gemotiveerde beslissing vernemen.

Leden van de bezwaarcommissie zijn:

  • juridisch beleidsadviseur van de Raad van Bestuur,
  • manager van de stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Afhankelijk van de casus kan een derde, tijdelijk, lid benoemd worden (hetzij een zorggroepmanager, hetzij een specialist).

Het secretariaat van beide commissies kunt u bereiken via telefoonnummer: 040 239 65 23 of e-mail: infooeo@catharinaziekenhuis.nl.