Ga direct naar:

Darmkanker een Santeon behandeling Kanker van de dikke darm en endeldarm wordt ook wel coloncarcinoom, colorectale kanker of colorectaal carcinoom genoemd. Bij darmkanker groeien er kwaadaardige gezwellen in de wand van de dikke darm (colon) of de endeldarm (rectum). Darmkanker begint meestal als een poliep, een bultje in de wand van de dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardig maar sommige poliepen kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: darmkanker. Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 mensen darmkanker vastgesteld. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in vroege opsporing en behandeling van (complexe) darmkanker en voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Ziekenhuis zelfs een landelijk verwijscentrum.

.

Zwanger en darmkanker. Onze achtbaan moest nog net een looping extra hebben”

Maartje is in het Catharina Kanker Instituut geopereerd aan darmkanker. Bekijk haar video

Symptomen

Darmkanker geeft meestal geen klachten als de ziekte zich nog in een beginstadium verkeert. De meeste klachten ontstaan pas als de darmkanker in een gevorderd stadium is,

Mogelijke symptomen van darmkanker zijn:

  • Verandering in het ontlastingspatroon
  • Bloed in de ontlasting, soms met slijm
  • Loze aandrang
  • Verstopping
  • Bloedarmoede
  • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak
  • Aanhoudende vage buikpijn, darmkrampen of een zwelling in de buik

Behandelresultaten

Het verwijderen van dikkedarmkanker (coloncarcinoom) is een ingrijpende gebeurtenis. Patiënten die bewust willen kiezen voor een zorgverlener, ontdekken al snel dat de informatie om een goede afweging tussen verschillende ziekenhuizen te maken, ontbreekt. Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan transparantie. Daarom hebben de artsen van het Catharina Kanker Instituut ervoor gekozen om hun resultaten te publiceren. Het gaat om cijfers uit de landelijke database van de stichting DICA, een registratiesysteem waarin de kwaliteit van (oncologische) operaties wordt vastgelegd. Deze resultaten zijn voor de ziekenhuizen beschikbaar, maar worden niet standaard gepubliceerd.

Zorg voor Uitkomst

Daarnaast werkt het ziekenhuis met zes andere topklinische ziekenhuizen samen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met darmkanker meetbaar en transparant te maken. Onder de noemer ‘Zorg voor Uitkomst’ wordt binnen Santeon onder meer gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt.

Door inzicht te creëren in uitkomsten van zorg en onderzoek te doen naar oorzaken van verschillen, krijgen medisch specialisten handvatten om de kwaliteit van de medische zorg steeds te verbeteren. Het geeft patiënten inzicht in verschillen in uitkomst tussen behandelingen en tussen ziekenhuizen. Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan transparantie. Daarom hebben de chirurgen van het Catharina Kanker Instituut ervoor gekozen om ook deze resultaten te publiceren.


Landelijk bevolkingsonderzoek

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)  heeft besloten om vanaf 2014 een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in te voeren, waar het Catharina Ziekenhuis als expertisecentrum ook aan meedoet. De invoering van het bevolkingsonderzoek betekent dat sinds 2014 alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep krijgen om ontlasting in te leveren. Deze wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen eventueel wijzen op darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Wanneer u bloedsporen bij de ontlasting heeft, zal verder onderzoek naar de oorzaak van de bloedsporen worden aangeboden.


Stomazorg

In het Catharina Ziekenhuis werken verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in stomazorg. Zij geven advies, instructies en begeleiding aan patiënten en zorgverleners. Ook verzorgen zij voorlichting aan familie van patiënten en aan in- en externe zorgverleners.

Patiënten die een stoma hebben of krijgen, kunnen terecht bij de stoma verpleegkundige. Zij verzorgt informatieve gesprekken voor de operatie, geeft instructie en begeleiding tijdens de opname en doet poliklinische nacontroles.

Lees meer over de stomazorg in het Catharina Ziekenhuis.

Deel deze pagina

Reacties op deze aandoening (0)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Schrijf als eerste een reactie!

Plaats ook uw reactie

Aanhef

Indien u bij ons bent behandeld, hoe waardeert u onze zorg?

Waardering