Een operatie waarbij een stoma wordt aangelegd kan een ingrijpende verandering betekenen in het leven van een patiënt. Het kan moeilijk zijn om met een stoma om te leren gaan. Het Catharina Ziekenhuis heeft een speciale afdeling Stomazorg. Zij helpen patiënten voor én na een stoma-operatie.

Wat is stomazorg?

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Een stoma moet worden aangelegd wanneer de ontlasting of de urine niet langs de natuurlijk weg het lichaam kan verlaten. Stomazorg houdt in: de opvang, instructie, informatie en begeleiding van iedereen waarbij om wat voor reden dan ook, de kans aanwezig is dat er een stoma zal worden aangelegd.


De stomaverpleegkundigen

De stomaverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die op de polikliniek een eigen spreekuur heeft. De stomaverpleegkundige informeert, begeleidt, behandelt en instrueert zowel poliklinische als klinische patiënten waarbij een stoma is aangelegd of nog moet worden aangelegd.

In het Catharina Ziekenhuis zijn op de polikliniek vijf verpleegkundigen werkzaam die de functie van verpleegkundig consulent stomazorg/mammacare uitoefenen. In wisselende samenstelling zijn zij van maandag tot en met vrijdag aanwezig van 08.30 tot 17.00 uur.

Bekijk de profielen van de stomaverpleegkundigen


Hoe werkt de stomazorg?

Als u voor uw eerste afspraak bij de stomaverpleegkundige komt, zal er uitgebreid worden ingegaan op uw ziektebeeld en de reden waarom bij u (mogelijk) een stoma moet worden aangelegd.                        

Uitleg over de stoma

Tijdens de afspraken met de stomaverpleegkundige krijgt u uitleg over:

  • Het maagdarmkanaal en/of urinewegen en de werking ervan;
  • De plaats waar het stoma zal komen;
  • Materialen en de vergoeding ervan;
  • Verzorging van het stoma;
  • Sporten, hobby’s, werkhervatting, seksualiteit, stomavereniging en eventuele complicaties.

Er wordt besproken wat u van de stomaverpleegkundige kan/mag verwachten maar ook wat er van u verwacht gaat worden op het gebied van aanleren van zelfzorg. U zult voorafgaand aan de operatie in de gelegenheid worden gesteld om op de polikliniek te komen oefenen met het uitknippen, aanbrengen en verwijderen van het stomamateriaal. Na de operatie is dit dan een handeling die al onder begeleiding heeft plaatsgevonden.

Begeleiding bij een stoma

Vanaf uw eerste afspraak bij de stomaverpleegkundige, vinden er regelmatig controles plaats. De stomaverpleegkundige komt op de dag van opname om de plaats van het stoma te bepalen. Verder komt de stomaverpleegkundige twee keer per week op de afdeling langs om visite te lopen.

Mochten er gedurende uw opname problemen zijn, of op uw eigen verzoek, kan de stomaverpleegkundige tijdens kantooruren altijd worden ingeschakeld. Bij uw ontslag zal zij ervoor zorgen dat de voor u benodigde materialen via een medisch speciaalzaak bij u thuis worden afgeleverd. Ook zal zij de machtiging hiervoor regelen. Vervolgens zult u met regelmaat op de polikliniek op controle komen, als dat mogelijk in combinatie een controle door de behandelend arts.

Controles bij stomazorg

Tijdens de controles zal worden ingegaan op eventuele psychosociale problemen, het materiaalgebruik en de conditie van huid en stoma. Het kan mogelijk zijn dat de stomamaterialen moeten worden aangepast. Bij de eerste controle na de operatie zullen de hechtingen rondom het stoma worden verwijderd.


Nuttige websites over stomazorg

Deze nuttige websites geven meer informatie over stoma’s en stomazorg:

Deel deze pagina