Verpleegafdeling Oncologie

Als u kanker heeft en hiervoor opgenomen moet worden, verzorgen wij u op de verpleegafdeling Oncologie. De ervaren zorgverleners die hier werken, zijn gespecialiseerd in oncologie.

Uw zorgbehoeften

Op één van de eerste dagen van uw opname nodigen we u uit voor een gesprek met de verpleegkundige. Als u dat wilt, kunnen uw naasten bij dit gesprek aanwezig zijn. De verpleegkundige neemt een vragenlijst met u door. Daarop staan vragen over uw dagelijkse gewoonten op het gebied van voeding, slapen en activiteiten. Door uw informatie krijgen wij inzicht in uw zorgbehoeften en kunnen we onze zorg daarop afstemmen.

De afdeling

De verpleegafdeling Oncologie heeft 13 kamers. Deze kamers zijn voor oncologiepatiënten en voor patiënten van het specialisme Inwendige Geneeskunde. Op de afdeling zijn twee verpleegposten. Daar kunt u de verpleegkundige bereiken. Naast elke verpleegpost hangt een bord waarop u kunt zien welke verpleegkundige die dag, avond of nacht voor u zorgt. Door de wisselende diensten krijgt u op een dag wel met meerdere verpleegkundigen te maken.

Contact

Verpleegafdeling Oncologie (12 oost) 040 - 239 79 00

Bezoektijden


Wij doen een dringend verzoek aan bezoekers met klachten die wijzen op corona, om niet naar het ziekenhuis te komen.

  • Meld u altijd eerst aan de balie in de centrale hal.
  • Op de twee- en vierpersoonskamers is met een sticker aangegeven waar u kunt gaan zitten.
Het is toegestaan om per patiënt twee bezoekers per dag te ontvangen tussen 16.00 en 20.00 uur. De bezoekers mogen niet tegelijk op bezoek komen.
Alle andere bezoekuren vervallen. Dit geldt ook voor patiënten met corona. Er zijn een paar uitzonderingen:
  • Kinderafdeling: hier mogen de twee ouders op bezoek komen.
  • Terminale patiënten: tijdens het waken bij een patiënt mogen per dag (24 uur) maximaal drie bezoekers aanwezig zijn, waarbij we vragen zo min mogelijk de kamer in en uit te lopen.
  • Voor partners en kinderen van patiënten op de MC/IC/CCU gelden geen vaste bezoektijden. U maakt hierover afspraken met de verpleegkundige.
  • Verpleegafdeling Cardiothoracale chirurgie: bezoektijden zijn dagelijks van 13.30 tot 14.15 uur en van 18.45 tot 19.45 uur.
Let op: kinderen tot 13 jaar tellen we niet mee in het aantal toegestane bezoekers.


Bekijk de veelgestelde vragen over bezoek in tijden van corona.

Meer informatie over bezoektijden


Rooming-in op de verpleegafdeling Oncologie

Uw naaste, bijvoorbeeld partner, familielid of goede bekende, is opgenomen op de verpleegafdeling Oncologie van het Catharina Ziekenhuis. De verpleegkundige heeft met u besproken dat u blijft overnachten op deze verpleegafdeling. Dit noemen we rooming-in. Meer informatie over wat u van ons kan verwachten en waar u rekening mee kunt houden leest u in de folder.


Afdeling Kortverblijf & dagverpleging

Niet voor alle ingrepen is een lange opname nodig. Voor een korte opname kan het zijn dat u verblijft op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Deze afdeling is er speciaal voor patiënten die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan en hiervoor één tot vijf dagen in het ziekenhuis verblijven. Op deze afdeling liggen patiënten van verschillende specialismen. 

OK-dagbehandeling

Behandelingen en operaties waarbij slechts heel korte verpleegkundige nazorg nodig is, vinden plaats op de OK-dagbehandeling. Als u na de behandeling direct naar huis mag, wordt u geholpen bij Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI). Alle behandelingen op de KCI zijn met lokale verdoving. Er is dan ook geen anesthesist aanwezig. De Dagbehandeling H2 is er voor patiënten die na de ingreep nog kortdurend op de uitslaapkamer verblijven. Uiteraard wordt u voor uw opname geïnformeerd door uw behandelend arts of een andere zorgverlener.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over uw verblijf in het Catharina Ziekenhuis in de folder Opname op de verpleegafdeling.