Catharina Hart- en Vaatcentrum

Met een hart- of vaataandoening bent u in ons ziekenhuis verzekerd van de beste zorg. Onze cardiologen, cardiothoracaal chirurgen en vaatchirurgen hebben hun kennis en ervaring gebundeld in het grootste hart- en vaatcentrum van Nederland.

Over het Catharina Hart- en Vaatcentrum

Al meer dan dertig jaar zijn onze cardiologen, cardiothoracaal chirurgen en vaatchirurgen gespecialiseerd in hart- en vaatoperaties en onderzoek naar hart- en vaatklachten. Het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft zich dan ook ontwikkeld tot een nationaal én internationaal bekend en gerespecteerd specialistisch centrum. U bent in het Catharina Ziekenhuis verzekerd van de beste zorg op het gebied van aandoeningen aan hart en vaten.

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is het grootste hart- en vaatcentrum van Nederland. We hebben een bovenregionale functie en werken samen met ziekenhuizen in de regio en daarbuiten. Ongeveer 70% van onze patiënten is voor behandeling verwezen door medisch specialisten uit andere ziekenhuizen.

Door het grote aantal patiënten dat in het hart- en vaatcentrum wordt behandeld, is ook de expertise van andere specialismen die nauw betrokken zijn bij de zorg van hart- en vaatpatiënten van hoog niveau. Het ziekenhuis beschikt bijvoorbeeld over een hoog niveau Intensive Care en OK-complex, waar de expertise aanwezig is om patiënten met complexe hart- en vaataandoeningen de specialistische zorg te bieden die zij nodig hebben.

De krachten gebundeld

In het Catharina Hart- en Vaatcentrum zijn de krachten van drie specialismen bij elkaar gebracht:

Cardiologie

Of er bij u nu sprake is van een lichte hartaandoening of een meer complexe hartziekte, bij de cardiologen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum bent u aan het juiste adres. Deze erkende medisch specialisten werken met ambitie en gedrevenheid aan de beste zorg. Continu zoeken zij naar mogelijkheden om de zorg voor mensen met hartziekten te verbeteren. Ze doen wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen en passen telkens weer nieuwe, betere en veiligere behandelmethoden toe. Ook leiden ze cardiologen op.

De cardiologen in het Catharina Ziekenhuis behandelen per jaar een groot aantal patiënten. Dit maakt dat zij behandelingen herhaaldelijk uitvoeren en hun technieken steeds verfijnder en beter worden: u krijgt dus de beste kwaliteit van zorg.

Cardiothoracale chirurgie

Al jaren lang staat het Catharina Ziekenhuis bekend om haar expertise op het gebied van hart- en longchirurgie. Ziekenhuizen in de regio verwijzen patiënten door naar de cardiothoracaal chirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum voor hartoperaties en behandelmethoden waarvoor specifieke expertise nodig is. Denk aan een operatie van de aorta, longoperaties, een bypass operatie, een hartklepoperatie, een hartritme operatie of een combinatie van deze operaties.

Door wetenschappelijk onderzoek leveren de cardiothoracaal chirurgen een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de hartchirurgie. Ze ontwikkelen én passen nieuwe, moderne, meer veilige en patiëntvriendelijke behandeltechnieken toe. Ook is het specialisme Cardiothoracale chirurgie een erkend opleidingscentrum voor hart- en longchirurgie.

Vaatchirurgie

De vaatchirurgen zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe operaties bij patiënten met vernauwingen, afsluitingen en verwijdingen van bloedvaten. Voor deze ingrepen verwijzen artsen uit heel Nederland patiënten door naar onze vaatchirurgen.

U kunt bij de vaatchirurgen bijvoorbeeld terecht voor de behandeling van een aneurysma van de buikslagader, aneurysma in de borstholte, operaties aan de halsslagader, etalagebenen en de behandeling van het Thoracic Outlet Syndroom (TOS). Het Hart- en Vaatcentrum beschikt over een TOS expertisecentrum waarin meerdere disciplines intensief samenwerken. Ook voor meer eenvoudige ingrepen, zoals de behandeling van spataderen, kunt u terecht bij de vaatchirurgen van het Catharina Ziekenhuis.

De vaatchirurgen staan nationaal en internationaal bekend om het opzetten van en deelnemen aan impactvolle wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van vaatchirurgie. Zij werken daarbij onder meer samen met de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) en het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+, waar twee van de drie vaatchirurgen actief zijn als hoogleraar.

Nieuwste apparatuur én comfort

In 2016 werd de nieuwbouw van het Catharina Hart- en Vaatcentrum in gebruik genomen. De specialisten van het Hart- en Vaatcentrum hebben de beschikking over de nieuwste apparatuur, de nieuwbouw kent een slimme indeling en ook aan het comfort van de patiënt is ruimschoots aandacht besteed.

Zorg op één plek

In de nieuwbouw zijn alle behandelactiviteiten van het Catharina Hart- en Vaatcentrum geconcentreerd. Op de eerste en tweede verdieping zitten onder meer de hartkatheterisatiekamers (5 kamers), de Hartlounge (16 plekken), de Hartbewaking (12 plekken) en de Medium Care (12 plekken). Patiënten die langer moeten verblijven, worden verpleegd op de Medium Care of de Hartbewaking. Beide afdelingen bevinden zich op dezelfde verdieping. Heel overzichtelijk voor u en uw naasten en voor de zorgverlener, die u snel passende zorg aan kan bieden.

State-of-the-art operatiekamers

Voor complexe hart- en vaatoperaties zijn twee state-of-the-art hybride operatiekamers (OK) beschikbaar op het operatiecomplex. Een hybride OK is een standaard operatiekamer gecombineerd met de allernieuwste beeldtechnieken om tijdens een operatie in het lichaam van de patiënt te kunnen kijken. Daardoor kunnen onze chirurgen complexe operaties verrichten op een minder belastende manier. De patiënt herstelt sneller en  dit verkleint de kans op infecties of een heroperatie.

Bijkomen van de behandeling met tv of tijdschrift

Behalve de slimme indeling en de state-of-the-art apparatuur is ook veel aandacht besteed aan het comfort voor de patiënten. Patiënten die een behandeling aan het hart moeten ondergaan, worden voortaan eerst opgevangen op de Hartlounge: een nieuwe afdeling in het Hart- en Vaatcentrum waar zij worden voorbereid op de ingreep. Ook na de behandeling komen patiënten terug op de Hartlounge waar zij daar onder toezicht van het verplegend personeel bijkomen terwijl ze tv kijken, internetten of aan de loungetafel een magazine lezen. Ook aan de familie van de hartpatiënt is gedacht: het Catharina Hart- en Vaatcentrum beschikt over twee volledig ingerichte familiekamers.

Deel uw ervaring

Het Catharina Ziekenhuis wil haar zorg continu verbeteren. Uw ervaring kan ons daarbij helpen. Was u tevreden of verliep iets juist niet naar verwachting? Dan horen we dat graag.

Vragenlijst polikliniek Cardiologie
Vragenlijst polikliniek Cardiothoracale chirurgie
Vragenlijst polikliniek Chirurgie en Vaatlab
Vragenlijst afdeling Hartfunctie
Vragenlijst Eerste Harthulp
Vragenlijst Hartbewaking (CCU)

Research & Development

Het Catharina Hart- en vaatcentrum is een vertrouwd adres voor het behandelen van hartklachten. Ook investeren wij veel in opleiding en onderzoek. We werken continu aan de verbetering van nieuwe en patiëntvriendelijke behandeltechnieken.

Wetenschap

Om dit te realiseren, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het Catharina Hart- en vaatcentrum beschikt hiervoor over een eigen afdeling Research & Development waar wij permanent bezig zijn met onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Dat doen we ook in samenwerking met collega’s van andere ziekenhuizen, universiteiten en farmaceutische bedrijven. Dit alles om uw klachten zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen en om nieuwe behandelmogelijkheden te ontwikkelen.

Zowel nationaal als internationaal staat de afdeling Research & Development zeer hoog aangeschreven. Wij verlenen jaarlijks onze medewerking aan ongeveer tientallen onderzoeken, waarvan de meeste doorlopen over een langere periode. De onderzoeksresultaten worden regelmatig gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschriften. Ieder jaar werkt een groot aantal patiënten mee aan de onderzoeken, die vaak wereldwijd worden uitgevoerd. Immers: nieuwe behandelmethoden en medicijnen moeten uitgebreid worden getest voordat ze algemeen mogen worden ingevoerd. De wetenschappelijke publicaties van onze specialisten vindt u terug op PubMed.

Topklinische zorg

hartcatheterisatiekamer hck Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Hart- en vaatcentrum is in Nederland een vooraanstaande partij in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe behandelmethoden. Speciaal hiervoor hebben we vijf moderne hartcatheterisatiekamers (HCK's). Hier vindt topklinische zorg plaats op diverse specialistische gebieden.

Onze specialisten gebruiken de hartcatherisatiekamers voor:

Behandelresultaten

Inzicht in de prestaties van Nederlandse Hartcentra

Een hartbehandeling als dotteren of een open hart operatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Patiënten die bewust willen kiezen voor een zorgverlener, ontdekken al snel dat de informatie om een goede afweging tussen verschillende hartcentra te maken, ontbreekt. Artsen van de hartcentra in het Catharina Ziekenhuis en het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein gaven als eersten in Nederland inzicht in de uitkomsten van hun behandelingen. Onder de noemer 'Meetbaar Beter' wordt met een nieuwe methodiek gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met strategisch adviesbureau The Decision Group en gevalideerd door internationaal vooraanstaande medische experts.


Succes Meetbaar Beter ook in 2015 gecontinueerd

Op donderdag 26 november 2015 vond het vierde Meetbaar Beter-symposium plaats. Ook dit jaar leverde ons hartcentrum een aanzienlijke bijdrage. Samen met 18 andere Nederlandse ziekenhuizen werden de zorgresultaten voor behandelingen bij coronairlijden, aortakleplijden en atriumfibrilleren gepresenteerd. Diverse verbetertrajecten werden gedeeld en toegelicht zodat ziekenhuizen van elkaar kunnen leren en de kwaliteit van zorg steeds verder kan verbeteren.

Naast de sprekers uit de verschillende aan Meetbaar Beter deelnemende ziekenhuizen, presenteerde keynote speaker Prof. Dr. M. Graefen hoe kwaliteitsverbetering binnen de Martini Klinik succesvol plaatsvindt op basis van het meten van uitkomsten.

Bekijk het Meetbaar Beter Boek 2015

Archief


Video Meetbaar Beter 2013

Actueel

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme, een specifieke behandeling of onderzoek? Bekijk dan de video’s of de patiëntenfolders van dit specialisme. Wilt u graag persoonlijk advies van één onze specialisten? Maak dan een afspraak.