Klinische fysica

De klinisch fysicus is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van medische technologie in een ziekenhuis, veilig voor zowel patiënt als personeel en met een optimale kwaliteit.

ir. A.J. (Bertjan) Arends

klinisch fysicus

040 - 239 99 60 (Klinische fysica) 040 - 239 86 00 (Nucleaire geneeskunde)

Mijn opleiding tot klinisch fysicus Nucleaire Geneeskunde deed ik in het Catharina Ziekenhuis. Ik maak deel uit van de vakgroep Klinische Fysica in dit ziekenhuis en ben opleider voor het werkterrein Nucleaire Geneeskunde.

Als klinisch fysicus begeleid ik de introductie van nieuwe methoden voor diagnostiek en therapie en de daarbij behorende medische technologie, patiëntveiligheid, klinische informatieverwerking, etc. Opleiden geeft in mijn ogen een intrinsieke meerwaarde voor de betrokken specialismen, doordat het stimuleert tot voortdurende vernieuwing. Doordat een grote meerderheid van de gevestigde specialismen hier over een opleidingserkenning beschikt, is er in dit ziekenhuis sprake van een prima opleidingsklimaat.

De vakgroep Klinische Fysica is een onderdeel van de service-eenheid Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT). De missie van deze service-eenheid is het ondersteunen van topklinische patiëntenzorg:

 • door doelmatige en veilige inzet van state of the art medische technologie en ICT
 • door onderzoek en innovatie
 • door opleiding en onderwijs

Aangesteld

1987

Specialisme(n) / afdeling(en)

Aandachtsgebied(en)

 • Nucleaire geneeskunde
 • Algemene klinische fysica
 • Stralingsbescherming
 • Medisch lasergebruik

Opleidingen & ervaringen

 • Opleiding tot klinisch fysicus Nucleaire geneeskunde, Catharina Ziekenhuis
 • Opleiding Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven

Nevenactiviteiten

 • Co-opleider, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde
 • Plaatsvervangend opleider, Algemene Klinische Fysica
 • Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie (Medical Ethics Committees United, MEC-U)
 • Lid Calamiteitenonderzoekcommissie, Catharina Ziekenhuis
 • Lid ad hoc visitatiecommissies, Nederlandse Vereniging Nucleaire Geneeskunde
 • Auditor, Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
 • Intern auditor

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 • European Association of Nuclear Medicine (EANM)
 • Society of Nuclear Medicine (SNM)
 • Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Overzicht specialisten Klinische fysica