Patiëntenvoorlichting

Hebt u een vraag?

Patiëntenvoorlichting helpt u graag met:

  • vragen over de gang van zaken in het ziekenhuis
  • vragen over patiëntenfolders
  • suggesties, opmerkingen over uw verblijf in het Catharina Ziekenhuis

 Mogelijk vindt u al een antwoord op uw vraag bij 'Veelgestelde vragen'.

Voor het maken, wijzigen of annuleren van afspraken, medisch inhoudelijke vragen (bijvoorbeeld over recepten, medicijnen, of leefregels na opname of operatie) of spoedeisende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek van uw behandelend arts.

> telefoonnummers poliklinieken


Voor wie is Patiëntenvoorlichting er?

Voor iedereen met vragen, opmerkingen of een informatiebehoefte:

  • patiënten
  • familie en vrienden van patiënten
  • medewerkers van het ziekenhuis
  • bezoekers, geïnteresseerden, scholieren en verwijzers zoals huisartsen

Contact


Spreekbeurtenkoffer

Wilt uw kind een spreekbeurt houden over het ziekenhuis? Leen dan één van onze Spreekbeurtkoffers. Daarin zitten foto’s, presentaties en echte ziekenhuisspullen, zoals röntgenfoto’s en een doktersjas. Meer informatie over alle spreekbeurtkoffers is te vinden op deze pagina.

Reserveer wel op tijd: de koffers worden veel uitgeleend.


Heeft u een vraag over MijnCatharina?

Heeft u vragen over MijnCatharina? Op onze website www.mijncatharina.nl vindt u de handleiding en antwoorden op veel gestelde vragen.

Mocht u daarna toch nog vragen hebben over het gebruik van MijnCatharina dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 040 – 239 8444.

Neem voor overige vragen contact op met de polikliniek waar u in behandeling bent. U kunt alle poliklinieken bereiken via ons algemene telefoonnummer: 040 – 239 91 11.


Contactformulier Patiëntenvoorlichting

Met dit formulier kunt u een vraag stellen aan de medewerkers van Patiëntenvoorlichting (wij kunnen met dit formulier géén individuele medische vragen of medische klachten behandelen). Als u een adreswijziging wilt doorgeven kunt u gebruik maken van het formulier adreswijziging.

Algemene patiëntenfolders

Naast de patiëntenfolders per specialisme, bestaan er ook een aantal algemene folders. Deze kunt u openen als pdf-document door op de onderstaande links te klikken.

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen zijn organisaties die opkomen voor de belangen van patiënten, hun ouders en andere familieleden. Er zijn verenigingen voor mensen met een bepaalde ziekte of handicap en er zijn algemene patiëntenverenigingen. Sommige zijn landelijke georganiseerd met al dan niet een lokale afdeling. Andere verenigingen hebben alleen een regio of provincie als werkgebied.

Taken patiëntenverenigingen

Bij de meeste verenigingen kunt u terecht voor:

  • Voorlichting en informatie: verenigingen geven informatie aan patiënten, hun familie en het algemene publiek over ziektes, handicaps en behandelingsmogelijkheden. Ook verstrekken ze informatie over speciale regelingen die er voor patiënten zijn.
  • Lotgenotencontact: met gespreksgroepen en telefonische opvang bieden patiëntenverenigingen steun en een luisterend oor.
  • Belangenbehartiging: patiëntenverenigingen zorgen ervoor dat overheden en instellingen weten wat de belangen en opvattingen van patiënten zijn. Ze proberen op de besluitvorming zoveel mogelijk invloed uit te oefenen.

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een landelijk samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties. De NPCF wil de positie van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg versterken. Door hun krachten te bundelen kunnen de organisaties hun invloed op de gezondheidszorg vergroten. Ze nemen bijvoorbeeld standpunten in over allerlei onderwerpen die met de gezondheidszorg te maken hebben en brengen deze onder de aandacht bij politici, verzekeraars en beroepsorganisaties. Ook geeft de NPCF commentaar op de wet- en regelgeving en vertegenwoordigt zij patiënten in verschillende adviesorganen. De NPCF draagt er zo toe bij dat de zorg steeds meer tegemoet komt aan de behoeften en wensen van patiënten.

> Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie


Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland is de brancheorganisatie van de 21 regionale Zorgbelangorganisaties die elk actief zijn in hun eigen regio. Zij werken aan optimale zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ze laten de stem van burgers in de regio horen. Zorgbelang Nederland ondersteunt haar leden hierin door belangenbehartiging richting bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), koepels van zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties op landelijk niveau.

> Zorgbelang Nederland


Meer informatie

Meer informatie over patiëntenverenigingen vindt u op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.