Trigeminus neuralgie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde

Trigeminus neuralgie is een vorm van aangezichtspijn, waarbij de patiënt hevig pijnlijke, schietende, elektrische sensaties ervaart in het gebied van de aangezichtszenuw (= nervus trigeminus).

Symptomen en klachten

De aangezichtszenuw bestaat uit drie takken. De pijn kan optreden in de eerste tak (voorhoofd en oog), maar treedt meestal op in de tweede (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een trigeminus neuralgie (TN) is dat de pijn optreedt na een prikkel zoals aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of een koude wind. Het is mogelijk dat de pijn maanden of zelfs jaren spontaan verdwijnt en dan plotseling weer terugkomt.

Behandeling

In eerste instantie schrijft de specialist u medicijnen voor. Vaak zijn dit medicijnen die ook gebruikt worden bij de behandeling van epilepsie. Deze medicijnen hebben de eigenschap dempend te werken op de
activiteit van zenuwcellen. De medicijnen dempen echter niet alleen de te grote prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar ook van alle andere zenuwen. Dit kan leiden
tot bijwerkingen als sufheid, duizeligheid of futloosheid. Soms kunnen leverfunctiestoornissen optreden.

Andere behandelingen zijn:
- neurochirurgische operatie volgens Janetta
radiofrequente laesie van het ganglion van Gasser.

Deel deze pagina