Iontoforesebehandeling

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde

Iontoforese is een behandeling waarbij door de huid medicijnen worden toegediend door middel van een electrisch veld (zwakstroom) met als doel deze medicijnen zo dicht mogelijk bij het aangedane lichaamsdeel toe te dienen. Iontoforese wordt vooral toegepast bij bepaalde zenuwpijnen. De behandeling kan ook effectief zijn bij onder andere gewrichtsklachten of lokale spierpijn. Meer informatie leest u in de folder.

Deel deze pagina