Afspraak & contact

Alle afspraken op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) vinden plaats op een afgesproken tijdstip, er is geen inloopspreekuur.

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten 040 - 239 97 50 (van 08.30 tot 16.30)

Wilt u een afspraak maken op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)? Belt u dan naar 040 - 239 97 50. Houd tijdens het maken van een telefonische afspraak de volgende gegevens bij de hand:

  • verwijzing van uw huisarts via een brief of zorgdomeinnummer
  • uw volledige (geboorte)naam
  • uw adres en telefoonnummer
  • uw geboortedatum
Online afspraak maken

Met ons patiëntenportaal MijnCatharina kunt u in sommige gevallen met een verwijzing van uw (huis)arts ook online een afspraak plannen. Of dit mogelijk is, staat vermeld op de verwijzing die u heeft ontvangen. Lees meer over MijnCatharina.

Afspraakherinnering via sms-bericht

Als u een afspraak heeft gemaakt bij een polikliniek of functieafdeling kunt u twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak een sms-herinnering ontvangen. In dit bericht staat de datum vermeld waarop de afspraak plaatsvindt. Het tijdstip waarop u zich meldt, vindt u op uw afsprakenoverzicht of in MijnCatharina.

Wilt u een sms-herinnering ontvangen? Geef uw mobiele telefoonnummer door bij de balie van de polikliniek of bij de patiëntenregistratie in de centrale hal.

Naar de polikliniek

Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan de polikliniek.

Openingstijden

De polikliniek MDL is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

Routenummer

U vindt de polikliniek MDL via route 420.

Wachttijden

Wachttijden per 07-06-2021
Maag-, Darm- en Leverziekten 80 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten NZ 80 dagen
Wachttijden per 07-06-2021
Maag-, Darm- en Leverziekten
Diagnostiek Gastroscopie 8 dagen
Diagnostiek Sigmoscopie 13 dagen
Radiologie
CT-scan 4 dagen
MRI-scan 14 dagen
MRI-scan complex 29 dagen

Uw afspraak annuleren

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan iemand anders in uw plaats helpen. Als u annuleert, kunt u direct een nieuwe afspraak maken.

Wordt u opgenomen?

Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw opname.