Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Implantologie spreekuur 040 - 239 70 30 route 398

Zijn uw tanden of kiezen niet goed meer? Tijdens het implantologie spreekuur krijgt u advies en informatie over implantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels. Hierop kunnen we tanden of kiezen plaatsen. Ook kunnen implantaten gebruikt worden voor een klikgebit als u geen tanden of kiezen meer heeft.

Spreekuur op werkdagen van 14.00 tot 16.30 uur.

Kaakchirurgische spreekuren 040 - 239 70 30 route 092

Spreekuur op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.

MKA algemeen spreekuur / behandel spreekuur 040 - 239 70 30 route 092

Tijdens dit spreekuur kunt terecht voor verwijdering van verstandskiezen en wortelpuntoperaties, pijnklachten van het kaakgewricht en plekjes of zwellingen in de mond of in het hoofdhalsgebied.

Dagelijks van 8.00 tot 16.30 uur.

OSAS (slaap apneu) spreekuur 040 - 239 70 30 route 398

Bij OSAS (slaap apneu) of snurken kan de kaakchirurg een speciale beugel voor u vervaardigen waarbij de onderkaak naar voren wordt gehouden tijdens de slaap. Tijdens het spreekuur wordt gekeken of een dergelijke beugel bij u mogelijk is en wordt de behandeling verder uitgelegd.

Spreekuur op werkdagen van 14.00 tot 16.30 uur

Osteotomie spreekuur 040 - 239 70 30 route 398

Soms zijn er grote verschillen tussen de stand, de vorm of de afmeting van de boven- en onderkaak. Een kaakchirurg zal operatief de kaken aan elkaar gelijkmaken (osteotomie). Tijdens het osteotomie spreekuur bekijken we of u voor een dergelijke operatie in aanmerking komt. De chirurg zal de operatie verder uitleggen.

Spreekuur op werkdagen van 14.00 tot 16.30 uur

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 040 - 239 70 30 route 398

Spreekuur op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur

Speekselklierafwijkingen en Oral Medicine spreekuur 040 - 239 70 30 route 398

Soms zijn er zwellingen van de speekselklieren door ontsteking, speekselstenen of een gezwel. De kaakchirurg kan hier ander onderzoek naar doen en u hiervoor behandelen. Ook als u klachten heeft van monddroogheid, kwijlen of smaakverlies kan er aanvullend speekselonderzoek worden verricht.

Spreekuur op maandag en dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur

Spreekuur mondhygiëniste 040 - 239 70 33 route 398

Onze mondhygiëniste verzorgt uw gebit. Denkt u aan het verwijderen van tandsteen. De mondhygiëniste geeft ook advies over tanden poetsen en voeding.

Spreekuur op donderdag en vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Trauma spreekuur MKA 040 - 239 70 30 route 092

Bij breuken van de onder- of bovenkaak, het jukbeen of de oogkas kunt u door de kaakchirurg worden geopereerd. Tijdens het spreekuur wordt aanvullend onderzoek gedaan en wordt de operatie met u besproken.

Dagelijks van 8.15 tot 16.30 uur