Groepsbehandeling: ‘De balansgroep’

Psychologie, medische (volwassenen)

Als u een ziekte of aandoening krijgt, heeft dit bijna altijd invloed op uw belastbaarheid, deze zal (tijdelijk) lager worden, u kunt door de ziekte minder aan. Dit vraagt om aanpassingen, omdat we weten dat wanneer die aanpassingen niet komen, u meer kans heeft op ontregelingen en langdurige, disproportionele (niet altijd meer in verhouding met de aandoening) klachten. Bij ziekte is dus zaak om uw belasting (wat doet u) op uw veranderde belastbaarheid (wat kunt u) aan te passen, oftewel weer in balans te krijgen.

Het kan ook zijn dat er bij u geen ziekte of aandoening is vastgesteld, maar dat u wel klachten heeft. Het kan zijn dat deze klachten voortkomen uit, -of blijven bestaan door een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. U kunt bijvoorbeeld klachten van pijn of vermoeidheid krijgen na een periode waarin u op de tenen gelopen heeft, omdat de situatie of omgeving daarom vroeg of omdat u geneigd bent uzelf hoge eisen op te leggen. Ook hier is het dus zaak om de boel weer in balans te krijgen.

Het doel van de ‘Balansgroep’ is het vinden van een balans tussen belastbaarheid en belasting. Het kan zijn dat u moet leren omgaan met een verminderde of beperkte belastbaarheid, zodat deze geen of een minder grote belemmering vormt voor het dagelijks leven. Dit doel wordt nagestreefd door bijvoorbeeld activiteiten anders te gaan plannen en uitvoeren. Hierdoor kunnen eventuele buitenproportionele klachten gereduceerd worden. Het enkel oprekken van de belastbaarheid-grenzen of het totaal wegnemen van de klachten, is dus niet een doel van deze cursus.

De balansgroep vindt plaats op de poli medische psychologie en u kunt worden verwezen door uw medisch specialist. De behandeling bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur, en wordt begeleid door twee psychologen van de afdeling.

Bekijk de folder

Deel deze pagina