Afspraak & contact

Een afspraak bij de afdeling Radiotherapie wordt voor u gemaakt door uw huisarts of specialist. Als u vragen heeft over de afspraak kunt u bellen naar 040 - 239 64 00.

Telefoonnummer polikliniek Radiotherapie 040 - 239 64 00
Faxnummer polikliniek Radiotherapie 040 - 239 64 99

Wat neemt u mee?

  • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning).
  • Een geldig verzekeringsbewijs of -pasje.
  • Uw medicijnen.
  • Uw afsprakenkaart of afspraakbevestiging (bij een vervolgafspraak).
  • Uw leesbril, als u die heeft.
  • Ingevulde vragenlijsten (indien u deze van ons heeft ontvangen).

Bij het eerste bezoek maakt u kennis met de radiotherapeut. Een radiotherapeut is een medisch specialist die patiënten behandelt met straling en verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van uw behandeling. Wanneer u voor de eerste keer op de afdeling Radiotherapie komt, krijgt u van de receptioniste de afspraak voor de bestralingsvoorbereiding en de eerste bestraling. Bij één van de eerste bestralingen ontvangt u een brief met alle volgende bestralingsafspraken.

Openingstijden

De afdeling Radiotherapie is op werkdagen geopend van 08.30 - 17.00 uur (bij drukte tot 18.00 uur).

Routenummer

De afdeling Radiotherapie heeft een aparte ingang met parkeergelegenheid (P5). Op het parkeerterrein van het Catharina Ziekenhuis volgt u de borden 'Radiotherapie'. Komt u het ziekenhuis binnen via de hoofdingang, dan volgt u route 231.

Wachttijden

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Onze wachttijden vallen in de meeste situaties ruimschoots binnen de normen die door beroepsvereniging de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie) zijn vastgesteld. Hoewel wij er alles aan doen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Om u een idee te geven hoe lang u moet wachten, publiceren wij elke maand een indicatie van de wachttijden. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers per indicatie. De wachttijd geeft aan hoeveel tijd het kost vanaf de aanmelding van de patiënt op de afdeling tot aan het moment van de eerste bestraling. Daarbij moet u zich te realiseren dat er een aantal voorbereidende activiteiten worden verricht voordat u bestraald kunt worden.

Om de wachttijd te bepalen passen wij de algemene normstelling, zoals deze bepaald is door de NVRO, toe. In deze normstelling staat de wenselijke situatie beschreven zoals deze op alle afdelingen radiotherapie in Nederland van toepassing zou moeten zijn. De norm houdt ook rekening met de wenselijke tijd waarbinnen de tumor bestraald dient te worden.

De NVRO maakt een onderscheid in drie groepen:

  • Acuut: bijvoorbeeld patiënten met een dreigende dwarsleasie
  • Subacuut: bijvoorbeeld patiënten met ernstige pijnklachten als gevolg van botmetastase
  • Overige indicaties: bijvoorbeeld patiënten met borst-, long- of prostaatkanker

Wanneer er sprake is van uitstel door bijvoorbeeld chemotherapie, complicaties of uw vakantie, nemen we u niet mee in de registratie. Ook meten we alleen de wachttijd voor patiënten die uitwendige radiotherapie krijgen.

Uw afspraak annuleren

Het is belangrijk dat u de bestralingsserie helemaal afmaakt. Als het noodzakelijk is om afspraken te wijzigen, vraag het een van onze medewerkers of neem telefonisch contact met ons op.

Zijn uw gegevens veranderd?

Het is belangrijk om eventuele veranderingen in uw persoonlijke gegevens te melden bij de administratie van de afdeling Radiotherapie. U kunt dit per post aan ons doorgeven of op werkdagen even bellen naar telefoonnummer 040 - 239 64 00.