Spreekuur / themapoli

Komt u naar een specifiek spreekuur of themapoli? Voor sommige spreekuren gelden bijzondere tijden. U vindt ze hier.

Spreekuur/themapoli Telefoonnummer Route
Pancreaspolikliniek 040 - 239 66 00 route 217

Patiënten waarbij een tumor is ontdekt in de alvleesklier komen op de pancreaspolikliniek. Binnen één dag weet u waar u aan toe bent: in de ochtend analyseren we de aandoening, dan volgt een bespreking tussen de oncologisch chirurg, de radiotherapeut, de MDL-arts, de verpleegkundig specialist, de radioloog, de internist-oncoloog en de nucleair geneeskundige. In de middag bespreekt uw specialist met u het behandelplan.

Polikliniek Chirurgie 040 - 239 71 50 route 120

Op de polikliniek Chirurgie komt u voor bijvoorbeeld een gesprek of onderzoek bij een chirurg of een controleafspraak na een operatie. De spreekuren worden gedaan door chirurgen, chirurgen in vervolgopleiding, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten.

Spreekuren

Dagelijks zijn er spreekuren op de poli van de arts-assistent:

 • Maandag: 8.15 uur – 12.00 uur en van 13.15 uur – 16.00 uur
 • Dinsdagmiddag: 13.15 uur – 16.00 uur
 • Woensdagmiddag: 13.15 uur – 16.00 uur
 • Donderdagmiddag: 13.15 uur – 16.00 uur 
 • Vrijdagmiddag: 13.15 uur – 15.30 uur in de oneven weken

Elke vrijdagochtend is er een buikwandspreekuur: 8.15 uur tot 11.45 uur.

De Chirurgen en Chirurgen in vervolgopleiding hebben hun eigen spreekuur op vaste dagen en dagdelen. 

Obesitascentrum 040 - 239 98 50 route 278

Het Obesitascentrum is een multidisciplinair centrum waar de hele behandeling voor de vaak kwetsbare obesitaspatiënt, plaatsvindt in een veilige en prettige omgeving. Niet alleen de operatie, ook de screening en de nazorg doen we in het ziekenhuis. Het obesitasteam bestaat uit gespecialiseerde chirurgen, nurse-practitioners, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en programma coördinatoren. Ons doel is herstel van uw gezondheid met een uitgebreid programma rondom een bariatrische operatie.

Obesitasspreekuur

Als u door de huisarts of een specialist bent doorverwezen voor obesitas, komt u in ons Obesitascentrum eerst op de screeningsochtend. Op de screeningsochtend geven een verpleegkundige, een diëtiste en een psycholoog u uitleg over obesitas en wat ons team voor u kan betekenen. Ook ziet u deze ochtend de chirurg. Aan het einde van de ochtend wordt er bloed geprikt. Ongeveer 1 maand later komt u bij ons terug en informeert de chirurg u over het vervolgtraject.

Polikliniek Chirurgische oncologie 040 - 239 66 00 route 218

Onze oncologisch chirurgen hebben spreekuur in het Catharina Kanker Instituut. Hier komt u wanneer u onderzocht of behandeld moet worden voor kanker. Ook vindt uw controleafspraak na een behandeling hier plaats. In het Catharina Kanker Instituut werken oncologische zorgverleners van veel verschillende specialismen: bijvoorbeeld chirugen, internist-oncologen, gynaecoloog-oncologen, radiologen, mammacareverpleegkundigen en radiotherapeuten.

Spreekuur op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur

Polikliniek Traumachirurgie 040 - 239 71 50 route 387

Een bezoek aan de polikliniek Traumachirurgie kan verschillende redenen hebben:

 • Uw huisarts heeft u doorverwezen naar een specialist in het Catharina Ziekenhuis voor een second opinion. U bent dan in een ander ziekenhuis geweest voor een botbreuk of een peesletsel.
 • U komt op de polikliniek na een behandeling in een ander ziekenhuis terwijl u in de omgeving van het Catharina Ziekenhuis woont.
 • U komt voor een onderzoek of een gesprek met een traumachirurg.
 • U bent geopereerd en u komt terug voor een controle-afspraak.

Spreekuur is volgens afspraak op maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.30 uur

Polikliniek Vaatchirurgie 040 - 239 71 50 route 120

Het Catharina Ziekenhuis is een regionaal verwijscentrum voor complexe aandoeningen van de bloedvaten. Ook behandelen de vaatchirurgen hier de minder complexe aandoeningen. Op de polikliniek Vaatchirurgie ontvangen we patiënten die mogelijk een vaatziekte hebben. Ook na een spoedoperatie aan de vaten, komt u hier voor de controleafspraak.

De vaatchirurgen hebben spreekuur op de volgende dagen en tijden:

 • Maandagochtend: 08.30 uur - 12.00 uur | dr. van Sambeek
 • Maandagmiddag: 14.00 uur - 16.00 uur | dr. Cuypers
 • Dinsdagochtend: 08.30 uur - 12.00 uur | dr. Cuypers
 • Dinsdagmiddag: spataderspreekuur van 13.30 uur - 15.30 uur | Wisselend door dr. Cuypers (oneven weken) en dr. van Sambeek (even weken).
 • Woensdagochtend (oneven weken): 08.30 uur - 12.00 uur | prof. dr. Teijink 
 • Woensdagmiddag (oneven weken): 13.30 uur - 16.00 uur | prof. dr. Teijink
 • Donderdagochtend: 08.30 uur - 12.00 uur | prof. dr. Teijink
 • Donderdagmiddag: 13.30 uur - 16.00 uur | chivo (chirurg in vervolgopleiding)
 • Vrijdagochtend (even weken): 09.00 uur - 12.00 uur | dr. van Sambeek
Proctologie 040 - 239 71 50 route 395

Patiënten krijgen een afspraak voor de proctologie bij de KCI (kleine chirurgische ingrepen), route 83. Patiënten kunnen tijdens een eerste afspraak al meteen behandeld worden.
De spreekuren van de proctologie zijn wisselend op maandagmiddag en woensdagochtend.

Spataderpolikliniek 040 - 239 71 50 route 120

Op de spataderpolikliniek behandelen onze vaatchirurgen spataderen. Een spatader is een verwijde of opgezette ader (meestal in een been). Bij de eerste afspraak doen we onderzoek. Meestal is het nodig om een duplexonderzoek te laten doen. We proberen dit onderzoek te combineren met uw polikliniekbezoek.

Spreekuur op dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur.

Patiëntenfolder Behandeling van spataderen

Stomapoli 040 - 239 75 66 route 217

Patiënten waarbij een stoma wordt of al eerder is aangelegd kunnen terecht op onze stomapolikliniek. U komt hier voor informatie, begeleiding en voor poliklinische controles.

Bekkenbodemspreekuur 040 - 239 70 40 route 127

Voor bekkenbodemklachten kan het zijn dat een arts u doorwijst naar het bekkenbodemspreekuur in het Catharina Ziekenhuis. We noemen dit ook wel de bekkenbodempolikliniek. Problemen in het bekkenbodemgebied kunnen zich uiten in verschillende klachten. Denk aan urineverlies, verlies van ontlasting, verzakkingsklachten of als gevolg hiervan, seksuele problemen.Heeft u één van deze klachten, dan wordt u door de huisarts verwezen naar een medisch specialist in het ziekenhuis. De medisch specialist beoordeelt of een verwijzing nodig is naar het bekkenbodemspreekuur. In het Catharina Ziekenhuis werkt een team van zorgverleners samen aan de behandeling van deze klachten: een uroloog, gyneacoloog, maag- darm- leverarts, chirurg, bekkenfysiotherapeut, pyscholoog/seksuoloog en verpleegkundig specialisten. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in bekkenbodemproblemen.

De eerst afspraak op het bekkenbodemspreekuur is een gesprek met de verpleegkundig specialist. In dit gesprek wordt duidelijk of er meer onderzoek nodig is om uw klachten beter in beeld te brengen.Een volgende stap is het bespreken van uw klachten binnen het bekkenbodemteam. Er wordt een behandelplan voor u opgesteld dat de verpleegkundigspecialist telefonisch met u bespreekt. Zij maakt voor u een vervolgafspraak bij de juiste arts of therapeut.

Patiëntenfolder Bekkenbodemproblemen