Catharina Hart- en Vaatcentrum

Met een hart- of vaataandoening bent u in ons ziekenhuis verzekerd van de beste zorg. Onze cardiologen, cardiothoracaal chirurgen en vaatchirurgen hebben hun kennis en ervaring gebundeld in het grootste hart- en vaatcentrum van Nederland.

Over het Catharina Hart- en Vaatcentrum

Onze hartspecialisten hebben hun kennis en expertise gebundeld in het Catharina Hart- en Vaatcentrum. Al meer dan dertig jaar zijn onze cardiologen en cardiothoracaal chirurgen gespecialiseerd in hartoperaties en onderzoek naar hartproblemen. Ons Hart- en Vaatcentrum heeft zich dan ook ontwikkeld tot een nationaal en internationaal bekend en gerespecteerd centrum.

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is het grootste hart-en vaatcentrum van Nederland. We hebben een bovenregionale functie; werken samen met ziekenhuizen in de regio en daarbuiten. Ongeveer 70% van onze patiënten is voor behandeling verwezen door cardiologen uit andere ziekenhuizen.

Zorglijnen

In het Catharina Hart- en Vaatcentrum werken we met deze vijf zorglijnen:

Nieuwste technieken

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum kunt u terecht voor een groot aantal onderzoeken en behandelingen. Denk aan een hartklepoperatie, hartkatheterisatie, dotterbehandeling, bypass operatie en onderzoeken naar hartritmestoornissen. Het Hart- en Vaatcentrum is één van de leidende hartcentra in Nederland bij onderzoek naar de ontwikkeling en het toepassen van nieuwe behandelmethodieken.

Opleidingscentrum

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is een opleidingscentrum voor medisch specialistische en verpleegkundige opleidingen. Dat varieert van de opleiding tot interventiecardioloog, electrofysioloog, cardiothoracaal chirurg en cardioloog. Artsen uit binnen- en buitenland komen naar het Catharina Ziekenhuis om hun kennis te vergroten en van de nieuwste behandeltechnieken te leren. Als het gaat om verpleegkundige opleidingen werken we samen met het hoger onderwijs.

Research & Development

Het Catharina Hart- en vaatcentrum is een vertrouwd adres voor het behandelen van hartklachten. Ook investeren wij veel in opleiding en onderzoek. We werken continu aan de verbetering van nieuwe en patiëntvriendelijke behandeltechnieken.

Wetenschap

Om dit te realiseren, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het Catharina Hart- en vaatcentrum beschikt hiervoor over een eigen afdeling Research & Development waar wij permanent bezig zijn met onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Dat doen we ook in samenwerking met collega’s van andere ziekenhuizen, universiteiten en farmaceutische bedrijven. Dit alles om uw klachten zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen en om nieuwe behandelmogelijkheden te ontwikkelen.

Zowel nationaal als internationaal staat de afdeling Research & Development zeer hoog aangeschreven. Wij verlenen jaarlijks onze medewerking aan ongeveer tientallen onderzoeken, waarvan de meeste doorlopen over een langere periode. De onderzoeksresultaten worden regelmatig gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschriften. Ieder jaar werkt een groot aantal patiënten mee aan de onderzoeken, die vaak wereldwijd worden uitgevoerd. Immers: nieuwe behandelmethoden en medicijnen moeten uitgebreid worden getest voordat ze algemeen mogen worden ingevoerd. De wetenschappelijke publicaties van onze specialisten vindt u terug op PubMed.

Behandelresultaten

Inzicht in de prestaties van Nederlandse Hartcentra

Een hartbehandeling als dotteren of een open hart operatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Patiënten die bewust willen kiezen voor een zorgverlener, ontdekken al snel dat de informatie om een goede afweging tussen verschillende hartcentra te maken, ontbreekt. Artsen van de hartcentra in het Catharina Ziekenhuis en het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein gaven als eersten in Nederland inzicht in de uitkomsten van hun behandelingen. Onder de noemer 'Meetbaar Beter' wordt met een nieuwe methodiek gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met strategisch adviesbureau The Decision Group en gevalideerd door internationaal vooraanstaande medische experts.


Succes Meetbaar Beter ook in 2015 gecontinueerd

Op donderdag 26 november 2015 vond het vierde Meetbaar Beter-symposium plaats. Ook dit jaar leverde ons hartcentrum een aanzienlijke bijdrage. Samen met 18 andere Nederlandse ziekenhuizen werden de zorgresultaten voor behandelingen bij coronairlijden, aortakleplijden en atriumfibrilleren gepresenteerd. Diverse verbetertrajecten werden gedeeld en toegelicht zodat ziekenhuizen van elkaar kunnen leren en de kwaliteit van zorg steeds verder kan verbeteren.

Naast de sprekers uit de verschillende aan Meetbaar Beter deelnemende ziekenhuizen, presenteerde keynote speaker Prof. Dr. M. Graefen hoe kwaliteitsverbetering binnen de Martini Klinik succesvol plaatsvindt op basis van het meten van uitkomsten.

Bekijk het Meetbaar Beter Boek 2015

Archief


Video Meetbaar Beter 2013

Jaarverslag

De professionals binnen het Catharina Hartcentrum werken jaar in jaar uit met enorme gedrevenheid aan het optimaliseren van de hartzorg in de regio én in Nederland. Kenmerkend voor het jaar 2013 waren diverse belangrijke ontwikkelingen en projecten zoals de integratie van de maatschappen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie, onderzoek naar de kleinste injecteerbare hartmonitor ter wereld en de oprichting van de stichting Meetbaar Beter. Lees het complete jaarverslag via de onderstaande link.

Actueel

Techniek zelfrijdende auto lost discussie cardiologen op

Cardiologen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum hebben door het inzetten van kunstmatige intelligentie een einde gemaakt aan een langlopende discussie onder cardiologen. Hun onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van het medicijn adenosine bij het bepalen of een vernauwing in een kransslagader wel of niet gedotterd moet worden, van groot…

Lees meer Naar het nieuwsarchief

Meer weten?

 Meer weten over de kwaliteit van zorg? Of benieuwd naar de drijfveren en expertises van onze medisch specialisten? Neem dan contact op.