Laboratorium

Verwijst u regelmatig patiënten naar het Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis? Op deze pagina staat de contactinformatie en raadpleegt u gemakkelijk de referentiewaarden.

Over het Algemeen Klinisch Laboratorium

Contact

Voor alle informatie belt u naar: 040 - 239 86 12. Onder andere voor het opvragen van uitslagen.

Voor consultatie van de klinisch chemicus belt u naar: 040 - 239 86 24

De klinische chemici en moleculair biologen in het Catharina Ziekenhuis:

Openingstijden 

Het Algemeen Klinisch Laboratorium is op werkdagen geopend van 08.00 tot 19.30 uur.


PSA-Calculator

Download de PSA-Calculator (Microsoft Excel applicatie)


Jaarverslag

Referentiewaarden

De referentiewaarden van het Algemeen Klinisch Laboratorium kunt u inzien via het volgende PDF bestand: referentiewaarden Algemeen Klinisch Laboratorium.

Farmacogenetica

Farmacogenetica

Het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld in de farmacogenetica. Farmacogenetica onderzoekt in hoeverre verschillen in het genetische profiel van mensen een verklaring vormen voor de inter-individuele verschillen in effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen.

De farmacogenetica diagnostiek heeft zich in eerste instantie gericht op genen die betrokken zijn bij het metabolisme van medicijnen. Een afwijkend metabolisme kan resulteren in een afwijkende plasmaspiegel van het geneesmiddel, dat kan leiden tot ineffectiviteit (te lage spiegel) of bijwerkingen (te hoge spiegel). In het bijzonder genen van de CYP450 groep spelen een belangrijke rol in de omzetting van velerlei medicijnen. Kijk voor een overzicht van de geneesmiddelen, welke door CYP450 enzymen worden omgezet, op de website van Indiana University.

Lees voor meer informatie ook de patiëntenfolder Farmacogenetica.

Farmacogenetische bepalingen aanvragen

Op grond van farmacogenetische bepalingen kunnen wij genvariaties aantonen en een genotype vaststellen. Binnen het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis kunt u de volgende farmacogenetische bepalingen aanvragen via het aanvraagformulier:

  • De belangrijkste farmacogenetische bepalingen voor genen van de CYP450 groep: CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP2B6, CYP3A4 en CYP3A5 kunt u regulier.
  • Een aantal medicijnspecifieke farmacogenetische bepalingen (DPyD, TPMT, VKORC1) voor medicijnen waarvan de bijwerkingen heel ernstig of zelfs fataal kunnen zijn.

Doorbelgrenzen

Afwijkende poliklinische resultaten of resultaten van externe aanvragers worden telefonisch of per fax gemeld zoals beschreven in bijgevoegd document.

Doorbelgrenzen Algemeen Klinisch Laboratorium

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van het Algemeen Klinisch Laboratorium zijn te lezen in het bijgevoegde document. Hierin staat vermeld welke procedures we volgen van aanvraag tot uitslag. Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met het laboratorium via 040 - 239 86 12.

Algemene Voorwaarden Algemeen Klinisch Laboratorium

Actueel

Eindhovense corona-uitvinding gaat internationaal

Als een patiënt wordt opgenomen in het Catharina Ziekenhuis moet zo snel mogelijk worden vastgesteld of de patiënt COVID-19 heeft of niet. Naast een PCR-sneltest gebruikt het ziekenhuis hiervoor sinds de eerste golf vorig jaar ook de zogenoemde CoLab-score. De CoLab-score wordt berekend op grond van de veranderingen die het coronavirus…

Lees meer Naar het nieuwsarchief

Meer weten?

Meer weten over de kwaliteit van zorg? Of benieuwd naar de drijfveren en expertises van onze medisch specialisten? Neem dan contact op.