Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als een van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patienten voor radiotherapie, dat we vaak bestraling noemen.

Over Radiotherapie

Informatie voor verwijzers

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werken 10 radiotherapeuten en 2 radiotherapeuten in opleiding die het vak in de volle breedte uitoefenen. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en met de meest moderne apparatuur.

Pijnbestrijding

Alle zorg op 1 dag (One Stop Shop)

Voor een palliatieve bestralingsbehandeling bieden wij aan om alle zorg op één en dezelfde dag te plannen. Het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling vinden dan op 1 dag plaats.  

Moderne technieken

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis maken we gebruik van de nieuwste apparatuur en technieken zoals Long- en Hersenstereotaxie, IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy ofwel intensiteits gemoduleerde Radiotherapie) en IGRT (Image Guided Radiotion Therapy) met behulp van Cone Beam CT-scanners.

Bekijk het volledige overzicht van alle apparatuur van de afdeling Radiotherapie.

Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in IORT (Intra Operatieve Radiotherapie) bij patiënten met een rectumcarcinoom en voor patiënten met het mammacarcinoom die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Kwaliteit

Incidentregistratie en –analyse

Door het zorgvuldig registreren van fouten en incidenten, het analyseren en het adequaat oppakken van verbeteringen, werken we voortdurend aan de kwaliteit van zorg.


In het jaarverslag 2014 komen de belangrijkste ontwikkelingen uit 2014 aan bod. Multidisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal.

Zorg op 1 dag

Voor een bestraling die met spoed dient te worden toegepast, bieden wij de service om het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling plaats te laten vinden op 1 dag.

Na het maken van een zogenaamde plannings-CT-scan, worden direct alle gegevens verwerkt en wordt voor u een bestralingsplan gemaakt. Dit kost wel aandacht en tijd. Houdt u er rekening mee dat u daarom een aantal uren op de afdeling Radiotherapie verblijft. Wij hebben hiervoor een speciale beddenruimte waar u kunt rusten, lezen en eventueel een lunch kunt nuttigen.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis houdt zich aan de normen voor de wachttijden die de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft opgesteld. De wachttijd is door de NVRO gedefinieerd als de tijd tussen uw aanmelddatum en de start van de behandeling (bestraling). Voor een spoedbestraling geldt een wachttijd van minder dan 24 uur.


Tevredenheidsonderzoek

Wij vinden het erg belangrijk dat de zorg van de afdeling Radiotherapie goed is en voldoet aan uw verwachtingen. Met schriftelijke of digitale patiënttevredenheidsonderzoeken en interviews vragen wij onze patiënten dan regelmatig naar hun mening.

Deel Uw Ervaring

Met een computerprogramma kunnen we de waardering van patiënten direct ontvangen en hier op reageren. Hierdoor krijgen we dagelijks inzicht in de ervaringen van onze patiënten waardoor we indien nodig direct verbeteracties in gang kunnen zetten. Onze patiënten krijgen tijdens de behandeling een flyer.

Via de website www.deeluwervaring.nl of door de QR-code op de flyer te scannen met een mobiel apparaat, kunt u uw positieve en/of minder positieve ervaring kwijt. Met deze ervaringen kunnen we de zorg voor onze patiënten nog verder verbeteren.

Kwaliteit

In het Catharina Ziekenhuis doen we er alles aan om goede en veilige zorg te bieden. Dit doen we onder andere door richtlijnen en protocollen te gebruiken. Ook gebruiken we goede voorbeelden van andere ziekenhuizen, trainen we onze medewerkers en gebruiken we diverse kwaliteits- en veiligheidssystemen.

Ondanks al deze maatregelen kan het toch voorkomen dat er iets mis gaat in onze zorgverlening. De zorg is mensenwerk en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Belangrijk is echter dat wij leren van incidenten en bijna-incidenten. Deze (bijna)incidenten worden gemeld  door onze medewerkers in een digitaal systeem. Alle meldingen worden geanalyseerd via de PRISMA methode. Hiermee kunnen we onderzoek doen naar de (combinaties van) oorzaken van een (bijna)incident. Zo kunnen we achterhalen waar nog zwakke plekken in onze zorgsystemen zitten. En kunnen we passende maatregelen nemen om onze zorg verder te verbeteren en nog veiliger te maken.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis is ook lid van de PRISMA-RT vereniging. Dat is een landelijke vereniging van radiotherapie-instellingen die  samenwerken op het gebied van patiëntveiligheid.

Actueel

Geen extra bezoekuur tijdens feestdagen

De feestdagen gaan er dit jaar in verband met corona voor iedereen anders uitzien. Wij begrijpen dat u graag deze dagen samen met uw naaste wil vieren, maar om te voorkomen dat het virus zich juist tijdens deze dagen verder verspreidt, verruimen we de bezoektijden tijdens de feestdagen niet.

Lees meer Naar het nieuwsarchief

Meer weten?

Meer weten over de kwaliteit van zorg? Of benieuwd naar de drijfveren en expertises van onze medisch specialisten? Neem dan contact op.