Verzekering

Personen die deelnemen aan onderzoek dat valt onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), moeten verzekerd zijn voor eventueel door een onderzoek veroorzaakte schade.

Per 1 juli 2015 is een nieuw verzekeringsbesluit in werking getreden. Belangrijke wijzigingen in het verzekeringsbesluit hebben betrekking op:

  • het schrappen van uitsluitingen die de dekking onnodig beperken en de marktconforme aanpassing van de bedragen waarvoor de verzekering dekking dient te bieden;
  • een andere belangrijke aanpassing is de nieuwe eis dat de dekking voor alle proefpersonen binnen multicenteronderzoek in één verzekering moet worden ondergebracht.

Indien u een proefpersonenverzekering voor uw studie moet afsluiten, kunt u dit via het secretariaat van de lokale beoordelingscommissie regelen. Meld uw verzoek hiervoor duidelijk in uw aanmeldingsbrief van de studie of per mail.

Mochten er tijdens het onderzoek wijzigingen optreden die van invloed zijn op de proefpersonenverzekering, dan dient u dit ook aan het secretariaat van de lokale beoordelingscommissie te melden (bijvoorbeeld wijziging van het aantal proefpersonen of de duur van de studie). De verschillende verzekeringsdocumenten zijn ook terug te vinden in Study Management®. Wijzigingen hierop kunt u ook via Study Management® aangeven.

Downloads:

In de proefpersoneninformatie moeten proefpersonen op de juiste wijze geïnformeerd worden over de proefpersonenverzekering. Voorbeeldteksten hiervoor zijn te vinden via de volgende links: