Over de Lokale uitvoerbaarheidscommissie

Nadat een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) een positief besluit heeft gegeven over een studie, besluit de Raad van Bestuur volgens de CCMO-richtlijn Externe Toetsing of de studie ook daadwerkelijk gestart mag worden. Hiervoor dient de lokale uitvoerbaarheid van een studie te worden beoordeeld. De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis heeft de beoordeling van de lokale uitvoerbaarheid van studies neergelegd bij de Lokale uitvoerbaarheidscommissie van het Catharina Ziekenhuis.

De Lokale uitvoerbaarheidscommissie bestaat uit:

  • voorzitter en/of vice-voorzitter Lokale uitvoerbaarheidscommissie
  • juridisch beleidsmedewerker van de Raad van Bestuur
  • secretariaat Lokale uitvoerbaarheidscommissie

Bij de beoordeling van de lokale uitvoerbaarheid van een studie wordt o.a. beoordeeld of:

  • de lokale onderzoekers deskundig, bekwaam en ervaren zijn voor het uitvoeren van de studie;
  • de faciliteiten van het ziekenhuis geschikt zijn voor een gedegen uitvoering van het onderzoek en de beschikbaarheid daarvan;
  • de hoofdonderzoeker verantwoordelijkheid neemt in het beroepsmatig inlichten van alle personen die een bijdrage moeten leveren aan het onderzoek;
  • (ondersteunende) afdelingen hebben ingestemd om in het kader van de studie de benodigde medewerking te verlenen;
  • de studie past binnen het beleid van het Catharina Ziekenhuis op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg;
  • een proefpersonenverzekering is afgesloten (indien er geen ontheffing is verleend door de erkende METC);
  • de lokale gegevens correct verwerkt zijn in alle studiedocumenten.